Evenemang - 10-12 september 2024

Biobank Sverige: Nordisk konferens om biobankning och precisionsmedicin

Den 10-12 september är det Nordic Biobank Conference 2024 som denna gång är en del av konferense…
Registernytt - 2024-03-22

Luftvägsregistret anslutet till metadataverktyget i RUT

Luftvägsregistret (LVR) är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med astma (barn och vu…
Registernytt - 25 januari 2024

Två regeringsuppdrag för bättre tillgång till hälsodata

Mats Nilsson får uppdraget att biträda Socialdepartementet med att möjliggöra en nationell…
Registernytt - 21 dec 2023

InfCareHIV anslutet till metadataverktyget RUT

InfCareHIV är ett nationellt kvalitetsregister för personer som lever med hiv i Sverige. InfCa…
Registernytt - 6 december 2023

Medlemsländernas EU-ambassadörer enas om rådets mandat för en ny lag som ska underlätta utbyte och tillgång till hälsodata på EU-nivå

Den föreslagna förordningen syftar till att förbättra enskilda personers tillgång till och kont…
Registernytt - 2 november 2024

Forska på hälsodata

Nu har Kliniska Studier Sverige publicerat en sammanställning över var du som forskare ska vända …
Registernytt - 23 oktober 2023

GallRiks anslutet till Metadataverktyget RUT

Svenskt Kvalitetsregister för Gallstenskirurgi och ERCP (GallRiks) är ett webbaserat nationellt kv…
Registernytt - 18 oktober 2023

Svenskt kvalitetsregister för huvud- halscancer anslutet till Metadataverktyget RUT

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer (SweHNCR) är ett nationellt kvalitetsregister …
Registernytt - 10 oktober 2022

Den nationella tillgången till hälsodata – myndighetsrapporter till regeringen

TLV och Socialstyrelsen har överlämnat rapporter om den nationella tillgången till hälsodata til…