InfCareHIV anslutet till metadataverktyget RUT

InfCareHIV är ett nationellt kvalitetsregister för personer som lever med hiv i Sverige.

InfCareHIV inkluderar alla Sveriges hivkliniker och mer än 99% av alla som är diagnostiserade med hiv. Det senare har validerats i jämförelse med bland andra Folkhälsomyndighetens data.
Variabler som samlas in vid inskrivningen inkluderar kön vid födseln, könsidentitet, födelseland, misstänkt transmissionsväg, datum för sista negativa hivtest, datum för första positiva hivtest och misstänkt land för transmission. Data som samlas in/uppdateras vid varje uppföljningsbesök inkluderar hiv-RNA-nivåer och CD4+-cellantal samt start- och stoppdatum för hivläkemedel vid eventuella läkemedelsbyten.

Metadataverktyget RUT ger en strukturerad överblick över vilka data som finns i svenska register och biobanksprovsamlingar. Här beskrivs registers innehåll med metadata på ett standardiserat och detaljerat sätt, vilket möjliggör avancerade sökningar och jämförelser av olika variabler utifrån flera perspektiv. Här finns detaljerad information om registervariablers betydelser och värdemängd m.m. Som forskare kan du utvärdera vilka variabler som kan användas för att besvara en angiven forskningsfråga.

>> Metadataverktyget RUT

Publicerat den 10 januari 2024

|

Uppdaterad den 10 januari 2024