Svenska MS-registret anslutet till Metadataverktyget i RUT

Svenska MS-registret, som är ett delregister i Svenska neuroregister, är ett Nationellt Kvalitetsregister som innehåller uppgifter om patienter med multipel skleros, MS.

I registret finns enkel demografisk information, uppgifter om sjukdomsdebut, diagnostiska undersökningar, uppföljning av sjukdomsaktivitet, neurologisk funktion, utfall av uppföljande utredningar med exempelvis magnetkameraundersökningsresultat, förloppsmodifierande behandling (”bromsmediciner”), biverkningar, patientrapporterade mått av hälsorelaterad livskvalitet, kognitiv skattning med symbol digit modalities test samt utfall av laboratorieanalyser av blod och ryggmärgsvätska. Registret innehåller information om över 85 % av Sveriges MS-patienter med en genomsnittlig uppföljningstid på över 10 år.

Metadataverktyget i RUT ger en strukturerad överblick över vilka data som finns i svenska register och biobanksprovsamlingar. Här beskrivs registers innehåll med metadata på ett standardiserat och detaljerat sätt, vilket möjliggör avancerade sökningar och jämförelser av olika variabler utifrån flera perspektiv. Här finns detaljerad information om registervariablers betydelser och värdemängd m.m. Som forskare kan du utvärdera vilka variabler som kan användas för att besvara en angiven forskningsfråga.
>Metadataverktyget RUT

Publicerat den 30 april 2024

|

Uppdaterad den 6 maj 2024