Vetenskapsrådet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur Registerforskning.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Registerforskning.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. [länk till formulär på vr.se: https://www.vr.se/tillganglighetsbrister.html]

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Innehåll som inte är tillgängligt

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. De delar som inte uppfyller kraven beskrivs nedan.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid personliga textinställningar

  • Webbsidans utseende påverkas om besökaren har egna inställningar för text såsom radhöjd och textstorlek. [WCAG 1.4.12 (AA)] och [WCAG 1.4.4 (AA)]

Problem vid användning utan synförmåga

  • I sidfoten finns öppningsbara menyer vilket inte framgår av vissa uppläsningsverktyg. [WCAG 4.1.1 (A)]

Länkar på webbplatsen

Länkar på webbplatsen beter sig inte konsekvent. På sidor öppnas alla länkar som leder till andra webbplatser i ett nytt fönster i webbläsaren. Länkar i sidfoten samt länkar till sidor på webbplatsen öppnas i samma fönster. [WCAG 2.4.4 (A), WCAG 3.2.3 (AA)]

På två sidor finns en mängd länkar. Dessa är placerade för tätt intill varandra för att uppfylla kravet på stora klickytor. Sidorna är:

Nationella registerhållande myndigheter

Nationella myndighetsregister

Dokument

Det finns en del äldre dokument (publicerade före den 23 september 2019) på webbplatsen som inte är tillgänglighetsanpassade.

Filmer

Äldre filmer saknar textning och syntolkning och har inte en separat beskrivande text. [WCAG 1.2.2 (A), WCAG 1.2.3 (A), WCAG 1.2.5 (AA)]

Hur vi testat webbplatsen

Vetenskapsrådet lät en extern aktör göra en oberoende granskning av registerforskning.se. I denna valdes ett antal representativa sidor och viktiga funktioner ut. Granskningen levererades i form av en rapport den 9 januari 2019. Vetenskapsrådet gav en annan extern aktör i uppdrag att utföra rättningar. Denna aktör genomförde och granskade rättningarna och levererade dem den 5 november 2019. Inför leveransen av dessa rättningar genomförde Vetenskapsrådet också en egen testning.

Huvudorsaken till kvarstående brister i tillgänglighet på registerforskning.se är att felen är av sådan karaktär att de kräver stora resurser att åtgärda eller att det rör sig om fel som vi ännu inte har en klar uppfattning om hur vi lämpligast rättar.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2021.

Nya funktioner och annat som kan skapa bristande tillgänglighet granskas löpande av Vetenskapsrådet.

Webbplatsen publicerades i maj 2018.

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 6 maj 2020.

 

Publicerat den 28 augusti 2020

|

Uppdaterad den 28 augusti 2020