För dig som funderar på eller redan bedriver registerbaserad forskning ger vi här exempel på var man hittar information om relevanta kurser, seminarier och annan utbildning i Sverige. Både på forskarnivå och grundutbildningsnivå.

Du hittar relevanta kurser och utbildningsprogram inom forskningsområden där man använder sig av registerdata på de enskilda svenska lärosätena. Som komplement finns även information om andra utbildningar och kurser nedan.

Vetenskapsrådet finansierar ett antal forskningsmiljöer och en forskarskola inom registerbaserad forskning. Inom forskarskolan organiseras kurser inom registerbaserad forskning. Det nationella SIMSAM nätverket (2014-2018) är inte längre verksamt men man kan ta del av tidigare utbildningsmaterial och presentationer på deras hemsida.

Socialstyrelsen håller konferenser och Statistiska centralbyrån seminarier och kurser inom myndigheternas verksamhetsområden som rör statistik och användning av registerdata för forskning.

Svensk Nationell Datatjänst (SND) arrangerar seminarier, workshops, konferenser, diskussionsforum och utbildningar. Till exempelvis kring datahantering, open access samt lagar och regelverk.

Kurser och konferenser kring svenska nationella kvalitetsregister, ur vård- och forskningsperspektiv, arrangeras av aktörer som Sveriges Kommuner och Regioner och Registercentrum.

Du hittar också en bra steg för steg guide här på registerforskning.se.

 

Publicerat den 16 september 2019

|

Uppdaterad den 12 mars 2021