Med hjälp av metadataverktyget RUT kommer du som forskare enklare än tidigare att kunna få grepp om vilken typ av data som finns i vilka register och hur de kan användas kopplat till varandra och din forskningsfråga.

Vetenskapsrådet har tagit fram metadataverktyget RUT, Register Utiliser Tool, som underlättar registerbaserad forskning genom att tillåta sökning i och analys av metadata, det vill säga data om data från svenska register och biobanker. På så sätt kommer du som forskare att kunna utvärdera vilka register och variabler som stöttar din frågeställning.

Logga in i RUT

Ansök om konto i RUT

Hitta rätt register och registervariabler

RUT gör det enklare att identifiera och värdera register och registervariabler så att du som forskare kan få ett mer precist underlag för att begära ut data från registerhållare. Du kommer till exempel att kunna hitta information om vilka värdemängder som använts men inte vilka värden som samlats in. Alla register i verktyget är strukturerade enligt Generic Statistical Information Model (GSIM). Den gör det möjligt att jämföra den faktiska betydelsen av variabler i olika register oberoende av vad variablerna heter.

Målet är att alla myndighetsregister, kvalitetsregister och i viss mån även provsamlingar från biobanker, som används frekvent i registerbaserad forskning ska kopplas till verktyget.

Så går det till

En viktig funktion i verktyget är möjligheten att söka efter variabler utan att känna till variablernas exakta namn eller i vilka register de finns. Du kan med hjälp av fritextsökning få träff på deras namn, beskrivning eller definition och se i vilka register matchande variabler förekommer. Du kan också söka efter specifika begrepp eller populationer.

I RUT kan du också analysera registers struktur och variablers betydelse och få mer utförlig information om både aktuella och historiska värdemängder och för vilka populationer och tidsperioder variabeln används.

De variabler som är intressanta för dig kan du spara i en urvalslista. I den kan du välja ut exakt de kontexter och representationer som är relevanta för dig. Urvalslistan kan exporteras till Excel-format. Variabellistan som genereras kan du använda som stöd i dialogen med registerhållaren, men den ersätter i dagsläget inte registerhållarnas befintliga rutiner för ansökan om registerdatauttag.

Läs mer om hur verktyget fungerar i Manual för metadataverktyget RUT

 

Publicerat den 12 september 2019

|

Uppdaterad den 25 oktober 2023