Här samlar vi information om konferenser inom registerforskning. Vi flaggar för kommande konferenser och samlar material från de vi genomfört.

Registerforskning 2023

Den 13-14 november anordnades Registerforskning 2023 och the Swedish Register-Based Research Summit som en tvådagarskonferens. Ett övergripande tema för Registerforskning 2023 var hur redo vi är för digitaliseringen. Konferensen Registerforskning 2023 arrangerades av Vetenskapsrådet tillsammans med Biobank Sverige, Riksarkivet, SCB, Socialstyrelsen samt Sveriges kommuner och Regioner/Nationella Kvalitetsregister. The Swedish Register-Based Research Summit arrangeras av SWE-REG som är ett samarbete mellan sju forskningsmiljöer och en forskarskola inom registerbaserad forskning, finansierat av Vetenskapsrådet.

Presentationer från Registerforskning 2023 hittar du här

Registerforskning 2022 – Att möta utmaningar i en föränderlig värld

Den 8 november anordnades årets Registerkonferens. Temat var hur vi med hjälp av forskning på registerdata kan möta och kanske även förutse utmaningar som uppkommer i vår föränderliga värld. När vi senast arrangerade konferensen 2019 så kunde vi inte föreställa oss att vi inom kort skulle få uppleva såväl en pandemi som ett krig i Europa. Dessutom står vi inför stora utmaningar med anledning av klimatförändringar, migration etc.

Presentationer från dagen hittar du här

Webbinarieserien Registerforskning 2021

Webbinarieserien anordnades av Vetenskapsrådet tillsammans med Statistikmyndigheten SCB, Biobank Sverige, Socialstyrelsen, Försäkringskassan samt Nationella kvalitetsregister vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Mer information från genomförda webbinarier

Dagen för Registerforskning

Vetenskapsrådet anordnade dagen för Registerforskning 2018 och 2019. Nedan finns material från de båda tillfällena. Nästa konferens planeras att genomföras 2022.

Registerforskning 2019 – dagens utmaningar och morgondagens möjligheter

Registerforskning 2018 – grunder, nyheter och inspiration

Kvalitetsregister för forskning

Dagen anordnas årligen i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner, Nationella Kvalitetsregister, Vetenskapsrådet och Apotekarsocieteten. Kvalitetsregister för forskning 2022 arrangerades 5 maj 2022.

Webbinarium – Att forska på kvalitetsregister – 2020

Stödfunktionen har genomfört två webbinarier om rättslig reglering och arbetsgång vid användning av uppgifter i Nationella Kvalitetsregister för forskning.

Vill du ta del av presentationer från webbinariet, maila registerforskning@vr.se

Publicerat den 23 oktober 2018

|

Uppdaterad den 19 januari 2024