Sverige har fantastiska förutsättningar för registerbaserad forskning. Men klarar dagens system och metoder att möta morgondagens utmaningar?

Den frågan och många andra ställdes på Registerforskning 2019 som genomfördes den 6 november 2019. Konferensen arrangerades av Vetenskapsrådet i samarbete med Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen, Biobank Sverige, Forte, Försäkringskassan, Riksarkivet och Nationella kvalitetsregister.

Se intervjuer med besökare från dagen

 

De fyra intervjuerna berättar vad forskarna tyckte vad mest intressant under konferensen.

Presentationer från medarrangörer

Riksarkivet

Socialstyrelsen

Forte

SKL Nationella Kvalitetsregister

Biobank Sverige

Vetenskapsrådet

 

Mentifrågor från dagen

Program för Registerforskning 2019

Presentationer från talare

Att avslöja missförhållanden med dataanalys

Kristoffer Örstadius, Dagens Nyheter

Forskningsdokumentation

Cecilia Martinsson Björkdahl, Karolinska Institutet

Etikprövning och registerforskning

Jörgen Svidén, Överklagandenämnden för etikprövning (ÖNEP)

Att kombinera registerdata med andra ”stora” data

Eva Hellström-Lindberg, Karolinska Institutet

Automating Welfare – Promises and Challenges

Anne Kaun, Södertörns Högskola

Förbättrad transfusionssäkerhet med Big Data

Gustaf Edgren, Karolinska Institutet

Hipstherstudien – den första randomiserade studien i ett ortopediskt kvalitetsregister

Michael Möller, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Berätta en historia med hjälp av data

Yulia Blomstedt, Registercentrum Norr, del 1

Del 2

Del 3

Ett friskare Sverige genom bättre förutsättningar för forskning på biobanker och hälsodata

Therese Fagerqvist och Christian Bruzelius, Biobank Sverige

Personnummer – möjligheter för den registerbaserade forskningen

Jonas Färnstrand och Jenny Lindberg, Statistiska centralbyrån

Harnessing machine intelligence: four ways in which social scientist can deploy learning algorithms

Adel Daoud, Göteborgs universitet

Machine learning and health data

Andrea Ganna, University of Helsinki

Att omvandla det ideella arbetet i Sverige till pengar

Ola Segnestam Larsson, Ersta Sköndal Bräcke högskola

Demografiska registerstudier – möjligheter och utmaningar

Gunnar Andersson, Stockholms universitet

SwedPop – Svenska befolkningsdatabaser för forskning

Martin Dribe, Lunds universitet

 

Publicerat den 14 november 2019

|

Uppdaterad den 23 januari 2020