Sverige har fantastiska förutsättningar för registerbaserad forskning. Men klarar dagens system och metoder att möta morgondagens utmaningar?

Den frågan och många andra ställdes på Registerforskning 2019 som genomfördes den 6 november 2019. Konferensen arrangerades av Vetenskapsrådet i samarbete med Statistiska centralbyrån, Socialstyrelsen, Biobank Sverige, Forte, Försäkringskassan, Riksarkivet och Nationella kvalitetsregister.

Se intervjuer med besökare från dagen

 

De fyra intervjuerna berättar vad forskarna tyckte vad mest intressant under konferensen.

Medarrangörer:

Riksarkivet
Socialstyrelsen
Forte
SKL Nationella Kvalitetsregister
Biobank Sverige
Vetenskapsrådet

Mentifrågor från dagen

Program för Registerforskning 2019

Talare:

 • Kristoffer Örstadius, Dagens Nyheter –Att avslöja missförhållanden med dataanalys,
 • Cecilia Martinsson Björkdahl, Karolinska Institutet – Forskningsdokumentation,
 • Jörgen Svidén, Överklagandenämnden för etikprövning (ÖNEP) – Etikprövning och registerforskning,
 • Eva Hellström-Lindberg, Karolinska Institutet – Att kombinera registerdata med andra ”stora” data,
 • Anne Kaun, Södertörns Högskola – Automating Welfare – Promises and Challenges,
 • Gustaf Edgren, Karolinska Institutet – Förbättrad transfusionssäkerhet med Big Data,
 • Michael Möller, Sahlgrenska Universitetssjukhuset – Hipstherstudien – den första randomiserade studien i ett ortopediskt kvalitetsregister,
 • Yulia Blomstedt, Registercentrum Norr – Berätta en historia med hjälp av data,
 • Therese Fagerqvist och Christian Bruzelius, Biobank Sverige – Ett friskare Sverige genom bättre förutsättningar för forskning på biobanker och hälsodata,
 • Jonas Färnstrand och Jenny Lindberg, Statistiska centralbyrån – Personnummer – möjligheter för den registerbaserade forskningen,
 • Adel Daoud, Göteborgs universitet – Harnessing machine intelligence: four ways in which social scientist can deploy learning algorithms,
 • Andrea Ganna, University of Helsinki – Machine learning and health data,
 • Ola Segnestam Larsson, Ersta Sköndal Bräcke högskola – Att omvandla det ideella arbetet i Sverige till pengar,
 • Gunnar Andersson, Stockholms universitet – Demografiska registerstudier – möjligheter och utmaningar,
 • Martin Dribe, Lunds universitet – SwedPop – Svenska befolkningsdatabaser för forskning,

 

Publicerat den 14 november 2019

|

Uppdaterad den 9 augusti 2022