Registernytt - 21 januari 2021

Regeringen förlänger uppdrag kring lagstiftning för hälsodata

Den 7 januari 2021 beslutade regeringen att förlänga Kommittén för teknologisk innovation och et…
Registernytt - 14 januari 2021

Datainspektionen har blivit Integritetsskyddsmyndigheten

1 januari 2021 bytte Datainspektionen namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Datainspektio…
Registernytt - 18 december 2020

Ny täckningsgradrapport för kvalitetsregister

Nu finns 2020 års rapport över täckningsgrader för de Nationella Kvalitetsregistren tillgänglig…
Registernytt - 15 december 2020

Data och statistik om covid-19 hos Socialstyrelsen

I senaste numret av Svensk Epidemiologisk Förenings medlemstidning Svepet finns en sammanställning…
Registernytt - 20 november 2020

Öppen tillgång är tema i Svepet

Tidskriften Svepet är medlemsbladet för Svensk Epidemiologisk Förening (SVEP). Öppen tillgång t…
Registernytt - 6 november 2020

Uppföljning av vaccinationer mot covid-19 via nationella vaccinationsregistret

Regeringen föreslår en ändring i lagstiftningen som ska göra det möjligt att samtliga vaccinati…
Registernytt - 27 oktober 2020

Stor andel covid-19 studier använder registerdata

Sedan pandemin startade i våras har 260 kliniska studier som rör covid-19 blivit godkända av Etik…
Registernytt - 26 oktober 2020

Kommittén Komet föreslår att lagstiftning för hälsodata ses över

Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) har identifierat att det finns regelhinder s…
Registernytt - 23 oktober 2020

Hälsodata i fokus för nordiskt forskningssamarbete om covid-19

Vetenskapsrådet har medfinansierat en nordisk utlysning, anordnad av NordForsk, för att bidra till…
Registernytt - 14 oktober 2020

Två nya register i RUT

Geografidatabasen och Yrkesregistret är nu anslutet till metadataverktyget RUT (Register Utiliser T…