Registernytt - 21 augusti - 17 september 2024

Kommande utlysning: Bidrag till forskningsmiljö inom registerbaserad forskning

Syftet med bidraget är att stödja tvärvetenskapliga och tvärsektoriella forskningsmiljöer inom…
Registernytt - 2024-03-22

Luftvägsregistret anslutet till metadataverktyget i RUT

Luftvägsregistret (LVR) är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med astma (barn och vu…
Registernytt - 2024-03-18

EUs utrymme för hälsodata ska stödja patienter och forskning

Förslaget om att skapa ett digitalt hälsodataområde i EU förhandlas just nu mellan EU:s ministe…
Registernytt - 2024-03-05

Uppdaterat forskningsstöd för registerbaserade randomiserade kliniska studier (R-RCT)

Kliniska Studier Sverige har uppdaterat det stöd de håller kring information om planering och gen…
Registernytt - 9 februari 2024

Ny vägledning om etikprövning

Etikprövningsmyndigheten har haft i uppdrag att ta fram stödmaterial och genomföra information…
Registernytt - 25 januari 2024

Två regeringsuppdrag för bättre tillgång till hälsodata

Mats Nilsson får uppdraget att biträda Socialdepartementet med att möjliggöra en nationell…
Registernytt - 21 dec 2023

InfCareHIV anslutet till metadataverktyget RUT

InfCareHIV är ett nationellt kvalitetsregister för personer som lever med hiv i Sverige. InfCa…
Registernytt - 6 december 2023

Medlemsländernas EU-ambassadörer enas om rådets mandat för en ny lag som ska underlätta utbyte och tillgång till hälsodata på EU-nivå

Den föreslagna förordningen syftar till att förbättra enskilda personers tillgång till och kont…
Registernytt - 2 november 2024

Forska på hälsodata

Nu har Kliniska Studier Sverige publicerat en sammanställning över var du som forskare ska vända …
Registernytt - 23 oktober 2023

GallRiks anslutet till Metadataverktyget RUT

Svenskt Kvalitetsregister för Gallstenskirurgi och ERCP (GallRiks) är ett webbaserat nationellt kv…