Registernytt - 26 mars 2020

Metadataverktyget RUT lyfts i den nationella strategin för life science

I december 2019 publicerade regeringen en strategi för life science-området i syfte att långsikti…
Registernytt - 11 mars 2020

Metod för mappning av kvalitetsregister till Snomed CT

Hur går man tillväga för att arbeta med semantisk mappning av innehåll i register för att förb…
Registernytt - 10 februari 2020

Kostnadsfri e-learning om Biobankslagen

Denna webbaserade utbildning grundar sig på material framtaget av Biobank Sverige. Projektet starta…
Registernytt - 16 december 2019

Rapport om Nordic Health Data Commons publicerad

NordForsks rapport “A vision of a Nordic secure digital infrastructure for health data: The Nordic…
Registernytt - 14 november 2019

Dokumentation från Registerforskning 2019

Nu finns presentationer från medarrangörer och talare samt intervjuer från konferensen den 6 nove…
Registernytt - 12 september 2019

Bidragsbeslut klara inom Registerbaserad forskning

Nu är bidragsbesluten klara för forskningsmiljöer och forskarskola inom registerbaserad forsk…
Registernytt - 5 september 2019

Nulägesrapport 2019 för Nationella Kvalitetsregister publicerad

I slutet av augusti publicerade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sin nya Nulägesrapport so…
Registernytt - 19 August 2019

SCB:s användarundersökning av MONA publicerad

Statistiska centralbyrån genomförde i våras en undersökning bland användare av verktyget MONA (…
Registernytt - 16 juli 2019

Ny användarmanual för metadataverktyget RUT

Register Utiliser Tool, RUT, är ett verktyg för att söka, utvärdera och analysera innehålle…
Registernytt - 4 juli 2019

Förbättrade förutsättningar för R-RCT

Inom ramen för samarbetet Kliniska Studier Sverige, ett samarbete mellan Sveriges sex sjukvård…