Registernytt - 15 oktober 2021

Registerforskning 2021

Nu finns en inspelning från webbinariet som ägde rum den 13 oktober, för vilket Biobank Sverige v…
Registernytt - 14 oktober 2021

LKG-registret finns nu i RUT

LKG (läpp-, käk- och/eller gomspalt)-registret är nu anslutet till metadatatjänsten RUT. Regi…
Registernytt - 8 september 2021

Etikprövningsmyndigheten byter ärendehanteringssystem

4 oktober öppnar Etikprövningsmyndighetens nya ansöknings- och ärendehanteringssystem Ethix. …
Registernytt - 8 juni 2021

Swedevox finns nu i RUT

Andningssviktsregistret Swedevox är nu anslutet till metadataverktyget RUT (Register Utiliser Tool)…
Registernytt - 3 maj 2021

Ny rapport om EOSC Interoperability Framework

European Open Science Cloud (EOSC) är ett initiativ som syftar till att etablera en federation av t…
Registernytt - 3 maj 2021

Palliativregistret finns nu i RUT

Palliativregistret är nu anslutet till metadataverktyget RUT (Register Utiliser Tool). Registret in…
Registernytt - 23 april 2021

Forskarskola inom registerbaserad forskning: Anmälan öppen

Anmälan till den nationella tvärvetenskapliga forskarskolan i registerbaserad forskning (SINGS) ä…
Registernytt - 20 mars 2021

Svenskt Perioperativt Register (SPOR) nu i RUT

Kvalitetsregistret Svenskt Perioperativt Register (SPOR) är nu anslutet till metadatatjänsten RUT …
Registernytt - 19 februari 2021

Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx) finns nu i RUT

Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx) är nu anslutet till metadataverktyg…
Registernytt - 21 januari 2021

Regeringen förlänger uppdrag kring lagstiftning för hälsodata

Den 7 januari 2021 beslutade regeringen att förlänga Kommittén för teknologisk innovation och et…