Registernytt - 12 maj 2022

Hälsodata ska stärka framtidens hälso- och sjukvård

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över hur möjligheterna till  sekundäranvändning …
Registernytt - 20 April 2022

Ny användarmanual för metadataverktyget RUT

Register Utiliser Tool, RUT, är ett verktyg för att söka, utvärdera och analysera innehålle…
Registernytt - 14 april 2022

Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård: Ny samverkansgrupp för data och analys

En ny nationell samverkansgrupp för data och analys har etablerats inom ramen för regionernas kuns…
Registernytt - 14 april 2022

Regeringen föreslår ny biobankslagstiftning

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss där man föreslår att ny lagstiftning ska ersätta bi…
Registernytt - 8 april 2022

Uppdaterad sökfunktion i RUT

Sökfunktionen i RUT har vidareutvecklats med fler möjligheter till filtrering och tydligare presen…
Registernytt - 1 April 2022

Mer vägledning behövs för att möjliggöra datadelning

Integritetsskyddsmyndigheten har uppdraget att höja kunskapen om integritets- och dataskyddsfrågor…
Registernytt - 17 februari 2022

Överklagandenämnden granskar Registerforskning 2022

Överklagandenämnden för etikprövning har beslutat om tillsynspolicy och tillsynsplan för 2022. …
Registernytt - 8 februari 2022

Ny rapport om federerad analys

Läkemedelsverket har i ett projekt tagit fram ett antal vägledande rapporter om federerad analys …
Registernytt - 3 februari 2022

174 miljoner till Nationella Kvalitetsregister

Regeringen och SKR har slutit en ny överenskommelse om en sammanhållen, jämlik och säker vård f…
Registernytt - 3 februari 2022

Ny nordisk nätkurs inom individanpassad medicin

Individanpassad medicin är ett prioriterat område för det nordiska samarbetet inom medicinsk fors…