Registernytt - 27 januari 2023

Överenskommelse om sammanhållen, säker och jämlik vård 2023

Regeringen och SKR har slutit en överenskommelse om en sammanhållen, säker och jämlik vård 2023…
Registernytt - 25 januari 2023

Ny Biobankslag 2023

Riksdagen har sagt ja till en ny biobankslag. Syftet med den nya biobankslagen är detsamma som t…
Registernytt - 2022-12-23

Promemoria: Långsiktig reglering av forskningsdatabaser

Utbildningsdepartementet har lämnat ett förslag om en långsiktig reglering av vissa forskningsda…
Registernytt - 2022-12-20

Ny vägledning om samkörning och utvidgning av kvalitetsregister

SKR har tagit fram en vägledning som innehåller ett metodstöd för utvidgning av kvalitetsregiste…
Registernytt - 2022-12-09

Ny rapport undersöker 13 svenska kohortstudiers vetenskapliga produktion

I en ny bibliometri-rapport från Biobank Sverige undersöks 13 svenska forskningsprojekt. Prov o…
Registernytt - 8 november 2022

Presentationer från Registerforskning 2022

Den 8 november anordnades årets Registerkonferens Temat var hur vi med hjälp av forskning på r…
Registernytt - 2022-11-11

Swespine finns nu i RUT

Swespine - Svenska Ryggregistret är nu anslutet till metadatatjänsten RUT Swespine är ett Nati…
Registernytt - 11 oktober 2022

Webbplatsen kliniskastudier.se i ny regi

Den 11 oktober tog samarbetet Kliniska Studier Sverige över ansvaret från Vetenskapsrådet för we…
Registernytt - 10 oktober 2022

Den nationella tillgången till hälsodata – myndighetsrapporter till regeringen

TLV och Socialstyrelsen har överlämnat rapporter om den nationella tillgången till hälsodata til…
Registernytt - 12 september 2022

Tonsilloperationsregistret och Svenska Frakturregistret finns nu i RUT

Tonsilloperationsregistret och Svenska Frakturregistret är nu anslutet till metadatatjänsten RUT …