Registernytt - 12 september 2022

Tonsilloperationsregistret och Svenska Frakturregistret finns nu i RUT

Tonsilloperationsregistret och Svenska Frakturregistret är nu anslutet till metadatatjänsten RUT …
Registernytt - 22 augusti 2022

Lagändringar som ska underlätta genomförandet av klinisk forskning

I en lagrådsremiss föreslår regeringen ändringar i patientdatalagen som tydliggör att behandlin…
Registernytt - 8 juli 2022

Hälsodata ska stärka framtidens hälso- och sjukvård

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över hur möjligheterna till  sekundäranvändning …
Registernytt - 4 juli 2022

Uppdrag att öka kunskapen om regelverket för etikprövning

För att stödja forskarna i tillämpningen av de förändringar av etikprövningslagen som trädde …
Registernytt - 19 maj 2022

Förslag till förordning om det europeiska hälsodataområdet

Kommissionen har presenterat ett förslag till en ny förordning för ett europeiskt hälsodataområ…
Registernytt - 20 April 2022

Ny användarmanual för metadataverktyget RUT

Register Utiliser Tool, RUT, är ett verktyg för att söka, utvärdera och analysera innehålle…
Registernytt - 14 april 2022

Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård: Ny samverkansgrupp för data och analys

En ny nationell samverkansgrupp för data och analys har etablerats inom ramen för regionernas kuns…
Registernytt - 14 april 2022

Regeringen föreslår ny biobankslagstiftning

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss där man föreslår att ny lagstiftning ska ersätta bi…
Registernytt - 8 april 2022

Uppdaterad sökfunktion i RUT

Sökfunktionen i RUT har vidareutvecklats med fler möjligheter till filtrering och tydligare presen…
Registernytt - 1 April 2022

Mer vägledning behövs för att möjliggöra datadelning

Integritetsskyddsmyndigheten har uppdraget att höja kunskapen om integritets- och dataskyddsfrågor…