Uppdaterat forskningsstöd för registerbaserade randomiserade kliniska studier (R-RCT)

Kliniska Studier Sverige har uppdaterat det stöd de håller kring information om planering och genomförande av registerbaserade randomiserade kliniska studier (R-RCT).

Materialet ska vara till stöd och underlätta arbetet för både erfarna forskare som tidigare genomfört R-RCT samt för de som är nya inom området och vill genomföra en R-RCT för första gången.

Till nyheten på webbplatsen kliniskastudier.se

Publicerat den 5 mars 2024

|

Uppdaterad den 6 mars 2024