Registernytt - 16 december 2019

Rapport om Nordic Health Data Commons publicerad

NordForsks rapport “A vision of a Nordic secure digital infrastructure for health data: The Nordic…
Registernytt - 14 november 2019

Dokumentation från Registerforskning 2019

Nu finns presentationer från medarrangörer och talare samt intervjuer från konferensen den 6 nove…
Evenemang - 5 maj 2020

Kvalitetsregister för forskning 2020 – save the date

Välkommen till 2020 års konferens Kvalitetsregister för forskning. Syftet med dagen är a…
Evenemang - 11-12 november 2019

Kurs om register i klinisk forskning

Kvalitetsregistercentrums årliga kurs om registerforskning går av stapeln den 11-12 november. K…
Registernytt - 12 september 2019

Bidragsbeslut klara inom Registerbaserad forskning

Nu är bidragsbesluten klara för forskningsmiljöer och forskarskola inom registerbaserad forsk…
Registernytt - 5 september 2019

Nulägesrapport 2019 för Nationella Kvalitetsregister publicerad

I slutet av augusti publicerade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) sin nya Nulägesrapport so…
Registernytt - 19 August 2019

SCB:s användarundersökning av MONA publicerad

Statistiska centralbyrån genomförde i våras en undersökning bland användare av verktyget MONA (…
Registernytt - 16 juli 2019

Ny användarmanual för metadataverktyget RUT

Register Utiliser Tool, RUT, är ett verktyg för att söka, utvärdera och analysera innehålle…
Uncategorized - 11 juli 2019

Nordiska dataskyddsmyndigheter fördjupar sitt samarbete

Vid det årliga nordiska dataskyddsmötet, som i år arrangerades av svenska Datainspektionen, u…
Evenemang - 15 oktober 2019

Workshop om registerbaserade randomiserad kliniska studier

Den 15 oktober arrangerar Forum Uppsala-Örebro och Uppsala Clinical Research Center en workshop…