Registernytt - 3 oktober 2022

Socialstyrelsens kartläggning påvisar omfattande behov av nationella hälsodata

Socialstyrelsen har gjort en kartläggning som visar att det finns breda och omfattande behov av na…
Evenemang - 8 november 2022

Anmäl dig till Registerforskning 2022 – Att möta utmaningar i en föränderlig värld!

Den 8 november bjuder Vetenskapsrådet och andra registerhållande organisationer in till konferense…
Evenemang - 9 november 2022

Statistikforum 2022 – statistik i en ny tid

Nu är det dags att anmäla dig till årets Statistikforum den 9 november. Tema i år är Statist…
Registernytt - 12 september 2022

Tonsilloperationsregistret och Svenska Frakturregistret finns nu i RUT

Tonsilloperationsregistret och Svenska Frakturregistret är nu anslutet till metadatatjänsten RUT …
Evenemang - November 9, 2022

Swedish Register-Based Research Summit

The conference will be devoted to the rich diversity of research using register data in Sweden, othe…
Registernytt - 22 augusti 2022

Lagändringar som ska underlätta genomförandet av klinisk forskning

I en lagrådsremiss föreslår regeringen ändringar i patientdatalagen som tydliggör att behandlin…
Evenemang - 16 September 2022

Frågestund och paneldiskussion: Regelverk för forskning med hälsodata och prov

Biobank Sverige bjuder in forskare och andra intresserade till en digital diskussion gällande anvä…
Registernytt - 8 juli 2022

Hälsodata ska stärka framtidens hälso- och sjukvård

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över hur möjligheterna till  sekundäranvändning …
Registernytt - 4 juli 2022

Uppdrag att öka kunskapen om regelverket för etikprövning

För att stödja forskarna i tillämpningen av de förändringar av etikprövningslagen som trädde …
Evenemang - 15-16 november 2022

Kurs: Register i klinisk forskning – en värdefull resurs

QRC Stockholms kurs om hur kvalitetsregister och andra nationella register kan användas i klinisk f…