Artikel -

En ny webbplats för register- och hälsodata

Vetenskapsrådet utvecklar en ny webbplats med stöd till dig som vill använda register- och hälso…
Evenemang - 25 april 2024

Save the date! Kvalitetsregisterdagen 2024

Den 25 april 2024 är det dags för Kvalitetsregisterdagen. Konferensen vänder sig till alla som…
Evenemang - June 19–21 2024.

Clinical Quality Registries Masterclass, June 19-21, 2024

Danish Centre for Health Services Research – Aalborg University, the Danish Clinical Quality Prog…
Registernytt - 9 februari 2024

Ny vägledning om etikprövning

Etikprövningsmyndigheten har haft i uppdrag att ta fram stödmaterial och genomföra information…
Registernytt - 25 januari 2024

Två regeringsuppdrag för bättre tillgång till hälsodata

Mats Nilsson får uppdraget att biträda Socialdepartementet med att möjliggöra en nationell…
Registernytt - 21 dec 2023

InfCareHIV anslutet till metadataverktyget RUT

InfCareHIV är ett nationellt kvalitetsregister för personer som lever med hiv i Sverige. InfCa…
Registernytt - 6 december 2023

Medlemsländernas EU-ambassadörer enas om rådets mandat för en ny lag som ska underlätta utbyte och tillgång till hälsodata på EU-nivå

Den föreslagna förordningen syftar till att förbättra enskilda personers tillgång till och kont…
Registernytt - 2 november 2024

Forska på hälsodata

Nu har Kliniska Studier Sverige publicerat en sammanställning över var du som forskare ska vända …
Registernytt - 23 oktober 2023

GallRiks anslutet till Metadataverktyget RUT

Svenskt Kvalitetsregister för Gallstenskirurgi och ERCP (GallRiks) är ett webbaserat nationellt kv…
Registernytt - 18 oktober 2023

Svenskt kvalitetsregister för huvud- halscancer anslutet till Metadataverktyget RUT

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer (SweHNCR) är ett nationellt kvalitetsregister …