Registernytt - 2024-06-13

Nationella kvalitetsregistret för systembehandling av psoriasis (PsoReg) anslutet till Metadataverktyget i RUT

Nationella kvalitetsregistret för systembehandling av psoriasis (PsoReg) är ett Nationellt Kval…
Artikel -

En ny webbplats för register- och hälsodata

Vetenskapsrådet utvecklar en ny webbplats med stöd till dig som vill använda register- och hälso…
Registernytt - 2024-05-06

Utredning föreslår flera åtgärder för enklare delning av hälsodata

Slutbetänkandet, "Delad hälsodata – dubbel nytta. Regler för ökad interoperabilitet i hälso-…
Registernytt - 30 april 2024

Svenska MS-registret anslutet till Metadataverktyget i RUT

Svenska MS-registret, som är ett delregister i Svenska neuroregister, är ett Nationellt Kvalitets…
Registernytt - 24 april 2024

Ja till europeiskt hälsodataområde – EHDS

Europaparlamentet har den 24 april 2024 godkänt förslaget till ett gemensamt europeiskt hälsodat…
Registernytt - 8 april 2024

Rapport: Behovsinventering avseende data samt behov av infratrukturer för utbildningsvetenskap

Utbildningsvetenskaplig forskning har under de senaste 20 åren vuxit fram som ett väl eta…
Registernytt - 21 augusti - 17 september 2024

Kommande utlysning: Bidrag till forskningsmiljö inom registerbaserad forskning

Syftet med bidraget är att stödja tvärvetenskapliga och tvärsektoriella forskningsmiljöer inom…
Registernytt - 2024-03-22

Luftvägsregistret anslutet till metadataverktyget i RUT

Luftvägsregistret (LVR) är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med astma (barn och vu…
Registernytt - 2024-03-18

EUs utrymme för hälsodata ska stödja patienter och forskning

Förslaget om att skapa ett digitalt hälsodataområde i EU förhandlas just nu mellan EU:s ministe…
Evenemang - 25 april 2024

Kvalitetsregister för forskning 2024

Den 25 april 2024 är det dags för Kvalitetsregisterdagen. Konferensen vänder sig till alla som h…