Evenemang - 5 maj 2022

Kvalitetsregister för forskning 2022

Välkommen till 2022 års konferens Kvalitetsregister för forskning. Dagen anordnas årligen i sama…
Registernytt - 3 december 2021

Webbenkät om Hälsodata från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga behoven av olika typer av datamäng…
Registernytt - 1 december 2021

Registerforskning 2021

Nu finns en inspelning från webbinariet som ägde rum den 24 november, för vilket Vetenskapsrådet…
Registernytt - 16 november 2021

Registerforskning 2021

Nu finns en inspelning från webbinariet som ägde rum den 10 november, för vilket Nationella Kvali…
Registernytt - 12 november 2021

Användartest av ny sökfunktion i RUT

En ny sökfunktion i RUT har utvecklats och nu pågår användartester. RUT är ett metadataverkt…
Registernytt - I november 2021

Registerforskning 2021

Nu finns en inspelning från webbinariet som ägde rum den 27 oktober, för vilket Socialstyrelsen o…
Registernytt - 15 oktober 2021

Registerforskning 2021

Nu finns en inspelning från webbinariet som ägde rum den 13 oktober, för vilket Biobank Sverige v…
Registernytt - 14 oktober 2021

LKG-registret finns nu i RUT

LKG (läpp-, käk- och/eller gomspalt)-registret är nu anslutet till metadatatjänsten RUT. Regi…
Evenemang - 8-10 mars 2022

Nordisk konferens om biobanker 2022

Den första nordiska konferensen om biobanker äger rum den 8-10 mars 2022 i Göteborg. Temat är…
Evenemang - 29 sep-24 nov 2021

Registerforskning 2021

I år ersätter vi den större konferensen, som tidigare anordnats under samma namn, med webbinaries…