Registernytt - 8 juni 2021

Swedevox finns nu i RUT

Andningssviktsregistret Swedevox är nu anslutet till metadataverktyget RUT (Register Utiliser Tool)…
Registernytt - 3 maj 2021

Ny rapport om EOSC Interoperability Framework

European Open Science Cloud (EOSC) är ett initiativ som syftar till att etablera en federation av t…
Registernytt - 3 maj 2021

Palliativregistret finns nu i RUT

Palliativregistret är nu anslutet till metadataverktyget RUT (Register Utiliser Tool). Registret in…
Registernytt - 23 april 2021

Forskarskola inom registerbaserad forskning: Anmälan öppen

Anmälan till den nationella tvärvetenskapliga forskarskolan i registerbaserad forskning (SINGS) ä…
Registernytt - 20 mars 2021

Svenskt Perioperativt Register (SPOR) nu i RUT

Kvalitetsregistret Svenskt Perioperativt Register (SPOR) är nu anslutet till metadatatjänsten RUT …
Registernytt - 19 februari 2021

Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx) finns nu i RUT

Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx) är nu anslutet till metadataverktyg…
Evenemang - 5 maj 2021

Kvalitetsregister för forskning 2021

Välkommen till 2021 års konferens Kvalitetsregister för forskning. Dagen anordnas årligen i sama…
Registernytt - 21 januari 2021

Regeringen förlänger uppdrag kring lagstiftning för hälsodata

Den 7 januari 2021 beslutade regeringen att förlänga Kommittén för teknologisk innovation och et…
Registernytt - 14 januari 2021

Datainspektionen har blivit Integritetsskyddsmyndigheten

1 januari 2021 bytte Datainspektionen namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Datainspektio…
Registernytt - 18 december 2020

Ny täckningsgradrapport för kvalitetsregister

Nu finns 2020 års rapport över täckningsgrader för de Nationella Kvalitetsregistren tillgänglig…