Registernytt - 20 maj 2020

Blåscancerregistret finns nu i RUT

Det Nationella Kvalitetsregistret för urinblåsecancer (”Blåscancerregistret”) som sedan 1997 …
Evenemang - 16 maj 2020

Webinar om RUT och semantisk mappning

Vetenskapsrådet tillhandahåller metadataverktyget RUT (Register Utiliser Tool). Du som är klinike…
Uncategorized - 15 maj 2020

Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) finns nu i RUT

Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) som sedan 2001 registrerar patienter som har intensivvårdats …
Registernytt - 15 maj 2020

NordForsk öppnar utlysning för forskning inom covid-19

NordForsk har öppnat en utlysning som syftar till att stödja nordiska och nordisk-estniska/lettisk…
Registernytt - 14 maj 2020

Nya variabler kopplade till covid-19 läggs till i kvalitetsregister

Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister rekommenderar ett samordnat införande av nya v…
Registernytt - 13 maj 2020

Registerservice ger förtur till beställningar avseende forskning om covid-19

Socialstyrelsens Registerservice meddelar att beställningar avseende forskning om covid-19 ges för…
Registernytt - 13 maj 2020

Tema Registerforskning i Svepet

Tidskriften Svepet är medlemsbladet för Svensk Epidemiologisk Förening (SVEP). Registerbaserad fo…
Registernytt - 23 april 2020

Sammanställd statistik om covid-19 hos SCB och Socialstyrelsen

Som en del i sitt arbete med att stödja forskning och informationsspridning om coronapandemin har S…
Registernytt - 8 april 2020

Kvalitetsregistret SOReg finns nu i RUT

Kvalitetsregistret Scandinavian Obesity Surgery Registry (SOReg), som sedan 2007 täcker all obesita…
Registernytt - 6 april 2020

Etikprövningsmyndigheten ger förtur till etikprövning för forskning om covid-19

Etikprövningsmyndigheten informerar att ansökningar om etikprövning av forskning med anknytning t…