Registernytt - 26 mars 2020

Metadataverktyget RUT lyfts i den nationella strategin för life science

I december 2019 publicerade regeringen en strategi för life science-området i syfte att långsikti…
Registernytt - 11 mars 2020

Metod för mappning av kvalitetsregister till Snomed CT

Hur går man tillväga för att arbeta med semantisk mappning av innehåll i register för att förb…
Evenemang - 22 april 2020

Inställd: Demografidagen 2020

SCB har ställt in evenemanget.  …
Registernytt - 10 februari 2020

Kostnadsfri e-learning om Biobankslagen

Denna webbaserade utbildning grundar sig på material framtaget av Biobank Sverige. Projektet starta…
Evenemang - 9-11 mars 2021

Save the date: Nordisk konferens om biobanker 2021

Den första nordiska konferensen om biobanker äger rum den 9-11 mars 2021 i Göteborg. Deltagare…
Registernytt - 16 december 2019

Rapport om Nordic Health Data Commons publicerad

NordForsks rapport “A vision of a Nordic secure digital infrastructure for health data: The Nordic…
Registernytt - 14 november 2019

Dokumentation från Registerforskning 2019

Nu finns presentationer från medarrangörer och talare samt intervjuer från konferensen den 6 nove…
Evenemang - 5 maj 2020

Inställd: Kvalitetsregister för forskning 2020

Konferensen Kvalitetsregister för forskning är inställd på grund av covid-19 och genomf…
Evenemang - 11-12 november 2019

Kurs om register i klinisk forskning

Kvalitetsregistercentrums årliga kurs om registerforskning går av stapeln den 11-12 november. K…
Registernytt - 12 september 2019

Bidragsbeslut klara inom Registerbaserad forskning

Nu är bidragsbesluten klara för forskningsmiljöer och forskarskola inom registerbaserad forsk…