Registernytt - 12 maj 2022

Hälsodata ska stärka framtidens hälso- och sjukvård

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över hur möjligheterna till  sekundäranvändning …
Registernytt - 20 April 2022

Ny användarmanual för metadataverktyget RUT

Register Utiliser Tool, RUT, är ett verktyg för att söka, utvärdera och analysera innehålle…
Evenemang - 12 och 20 maj 2022

Etikprövningslagen och registerforskning

Överklagandenämnden för etikprövning bjuder in till två seminarietillfällen, 12 och 20 maj om …
Evenemang - 5 maj 2022

Kvalitetsregister för forskning 2022

Välkommen till 2022 års konferens Kvalitetsregister för forskning! Dagen anordnas årligen i sam…
Registernytt - 14 april 2022

Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård: Ny samverkansgrupp för data och analys

En ny nationell samverkansgrupp för data och analys har etablerats inom ramen för regionernas kuns…
Registernytt - 14 april 2022

Regeringen föreslår ny biobankslagstiftning

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss där man föreslår att ny lagstiftning ska ersätta bi…
Registernytt - 8 april 2022

Uppdaterad sökfunktion i RUT

Sökfunktionen i RUT har vidareutvecklats med fler möjligheter till filtrering och tydligare presen…
Registernytt - 1 April 2022

Mer vägledning behövs för att möjliggöra datadelning

Integritetsskyddsmyndigheten har uppdraget att höja kunskapen om integritets- och dataskyddsfrågor…
Evenemang - 6-8 september 2022

Nordisk konferens om biobanker 2022

Den första nordiska konferensen om biobanker äger rum den 6-8 september 2022 i Göteborg. Temat…
Registernytt - 17 februari 2022

Överklagandenämnden granskar Registerforskning 2022

Överklagandenämnden för etikprövning har beslutat om tillsynspolicy och tillsynsplan för 2022. …