Registernytt - 23 oktober 2020

Hälsodata i fokus för nordiskt forskningssamarbete om covid-19

Vetenskapsrådet har medfinansierat en nordisk utlysning, anordnad av NordForsk, för att bidra till…
Registernytt - 14 oktober 2020

Två nya register i RUT

Geografidatabasen och Yrkesregistret är nu anslutet till metadataverktyget RUT (Register Utiliser T…
Evenemang - 5 maj 2021

Kvalitetsregister för forskning 2021

Välkommen till 2021 års konferens Kvalitetsregister för forskning. Dagen anordnas årligen i sama…
Uncategorized - 7 oktober 2020

Halverad väntetid hos Registerservice

Tack vare ett effektivare arbetssätt och flera nyanställda har Registerservice vid Socialstyrelsen…
Evenemang - 15 oktober och 3 december

Webbinarium – Att forska på kvalitetsregister

De Nationella Kvalitetsregistren utgör ett unikt underlag för forskning och kvalitetsutveckling. R…
Registernytt - 3 september 2020

Ny vägledning för kvalitetsregisteruppgifter i forskning

En av målsättningarna för de Nationella Kvalitetsregistren är att de ska användas som kunskapsk…
Registernytt - 1 september 2020

Ny vägledning i kvalitetsregisterorganisationen

Den nationella stödfunktionen för kvalitetsregister och kunskapsstyrning vid Sveriges Kommuner och…
Registernytt - 1 september 2020

Nulägesrapport 2020 för Nationella Kvalitetsregister publicerad

Nulägesrapporten för Nationella Kvalitetsregister 2020 har nu publicerats. Den beskriver utvecklin…
Registernytt - 11 juni 2020

Selected COVID-19 statistics translated in English by the National Board of Health and Welfare

As part of its work to support research and dissemination of information about the coronavirus pande…
Registernytt - 11 juni 2020

Ny överenskommelse om industrisamverkan rörande kvalitetsregister

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Swedish Medtech, SwedenB…