Artikel -

En ny webbplats för register- och hälsodata

Vetenskapsrådet utvecklar en ny webbplats med stöd till dig som vill använda register- och hälso…
Registernytt - 2 november 2024

Forska på hälsodata

Nu har Kliniska Studier Sverige publicerat en sammanställning över var du som forskare ska vända …
Registernytt - 23 oktober 2023

GallRiks anslutet till Metadataverktyget RUT

Svenskt Kvalitetsregister för Gallstenskirurgi och ERCP (GallRiks) är ett webbaserat nationellt kv…
Registernytt - 18 oktober 2023

Svenskt kvalitetsregister för huvud- halscancer anslutet till Metadataverktyget RUT

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer (SweHNCR) är ett nationellt kvalitetsregister …
Registernytt -

Ytterligare fyra Nationella Kvalitetsregister har anslutits till metadataverktyget RUT

Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister, Axelprotesregistret, Nationella Barnkataraktregistr…
Evenemang - 25 april 2024

Save the date! Kvalitetsregisterdagen 2024

Den 25 april 2024 är det dags för Kvalitetsregisterdagen. Konferensen vänder sig till alla som…
Registernytt - 11 september 2023

Proposition: Fortsatt giltighet av lag som reglerar personuppgiftsbehandling i vissa register

Lagen är tidsbegränsad till och med den 31 december 2023 i avvaktan på en långsiktig reglering a…
Evenemang - Fredag 20 oktober

SCB:s Statistikdagen – om statistikens roll i en ny värld

Statistikdagen fokuserar på statistikens roll i en ny värld. Vad kan statistik göra för skillnad…
Registernytt - 2023-05-16

Biobankslagen – Ansvar huvudmän

Biobank Sverige har sammanställt huvudmannens ansvar i enlighet med nya biobankslagen. PowerPoin…
Registernytt - 11 maj 2023

Ny process ger forskare tillgång till 1,5 miljoner covid-19-prover

Biobank Sverige har tillsammans med regionerna och Nationellt Pandemicenter (NPC) vid KI tagit fram …