Registernytt - 20 november 2020

Öppen tillgång är tema i Svepet

Tidskriften Svepet är medlemsbladet för Svensk Epidemiologisk Förening (SVEP). Öppen tillgång t…
Registernytt - 6 november 2020

Uppföljning av vaccinationer mot covid-19 via nationella vaccinationsregistret

Regeringen föreslår en ändring i lagstiftningen som ska göra det möjligt att samtliga vaccinati…
Registernytt - 27 oktober 2020

Stor andel covid-19 studier använder registerdata

Sedan pandemin startade i våras har 260 kliniska studier som rör covid-19 blivit godkända av Etik…
Registernytt - 26 oktober 2020

Kommittén Komet föreslår att lagstiftning för hälsodata ses över

Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet) har identifierat att det finns regelhinder s…
Registernytt - 23 oktober 2020

Hälsodata i fokus för nordiskt forskningssamarbete om covid-19

Vetenskapsrådet har medfinansierat en nordisk utlysning, anordnad av NordForsk, för att bidra till…
Registernytt - 14 oktober 2020

Två nya register i RUT

Geografidatabasen och Yrkesregistret är nu anslutet till metadataverktyget RUT (Register Utiliser T…
Uncategorized - 7 oktober 2020

Halverad väntetid hos Registerservice

Tack vare ett effektivare arbetssätt och flera nyanställda har Registerservice vid Socialstyrelsen…
Evenemang - 15 oktober och 3 december, 2020

Webbinarium – Att forska på kvalitetsregister

Den 15 oktober och 3 december 2020 anordnade den nationella stödfunktionen för kvalitetsregister o…
Registernytt - 3 september 2020

Ny vägledning för kvalitetsregisteruppgifter i forskning

En av målsättningarna för de Nationella Kvalitetsregistren är att de ska användas som kunskapsk…
Registernytt - 1 september 2020

Ny vägledning i kvalitetsregisterorganisationen

Den nationella stödfunktionen för kvalitetsregister och kunskapsstyrning vid Sveriges Kommuner och…