Registernytt - 2022-11-11

Swespine finns nu i RUT

Swespine - Svenska Ryggregistret är nu anslutet till metadatatjänsten RUT Swespine är ett Nati…
Artikel - 2022-11-10

Universitetsläraren: Viktigt att tänka på vid registerforskning

Det är karaktären på uppgifterna man forskar på som avgör om det krävs ett etiktillstånd. Hur…
Evenemang - 2022-11-25

SCB Webbinarium: Demografiska förändringar under coronaåren

Hur har dödligheten, invandringen och barnafödandet förändrats i Sverige under pandemin? Vilka l…
Evenemang - November 9, 2022

Swedish Register-Based Research Summit

The conference will be devoted to the rich diversity of research using register data in Sweden, othe…
Evenemang - 9 november 2022

Statistikforum 2022 – statistik i en ny tid

Nu är det dags att anmäla dig till årets Statistikforum den 9 november. Tema i år är Statist…
Registernytt - 11 oktober 2022

Webbplatsen kliniskastudier.se i ny regi

Den 11 oktober tog samarbetet Kliniska Studier Sverige över ansvaret från Vetenskapsrådet för we…
Registernytt - 10 oktober 2022

Den nationella tillgången till hälsodata – myndighetsrapporter till regeringen

TLV och Socialstyrelsen har överlämnat rapporter om den nationella tillgången till hälsodata til…
Registernytt - 12 september 2022

Tonsilloperationsregistret och Svenska Frakturregistret finns nu i RUT

Tonsilloperationsregistret och Svenska Frakturregistret är nu anslutet till metadatatjänsten RUT …
Registernytt - 22 augusti 2022

Lagändringar som ska underlätta genomförandet av klinisk forskning

I en lagrådsremiss föreslår regeringen ändringar i patientdatalagen som tydliggör att behandlin…
Evenemang - 16 September 2022

Frågestund och paneldiskussion: Regelverk för forskning med hälsodata och prov

Biobank Sverige bjuder in forskare och andra intresserade till en digital diskussion gällande anvä…