Registernytt -

Ytterligare fyra Nationella Kvalitetsregister har anslutits till metadataverktyget RUT

Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister, Axelprotesregistret, Nationella Barnkataraktregistr…
Registernytt - 11 september 2023

Proposition: Fortsatt giltighet av lag som reglerar personuppgiftsbehandling i vissa register

Lagen är tidsbegränsad till och med den 31 december 2023 i avvaktan på en långsiktig reglering a…
Evenemang - Fredag 20 oktober

SCB:s Statistikdagen – om statistikens roll i en ny värld

Statistikdagen fokuserar på statistikens roll i en ny värld. Vad kan statistik göra för skillnad…
Registernytt - 2023-05-16

Biobankslagen – Ansvar huvudmän

Biobank Sverige har sammanställt huvudmannens ansvar i enlighet med nya biobankslagen. PowerPoin…
Registernytt - 11 maj 2023

Ny process ger forskare tillgång till 1,5 miljoner covid-19-prover

Biobank Sverige har tillsammans med regionerna och Nationellt Pandemicenter (NPC) vid KI tagit fram …
Registernytt - 30 Mars- 25 April 2023

Forskarskola inom registerbaserad forskning: Anmälan öppen

Anmälan till den nationella tvärvetenskapliga forskarskolan i registerbaserad forskning (SINGS) ä…
Registernytt - 24 maj 2023

Utbildning i beställning av registerdata hos Socialstyrelsen

Den 24 maj anordnar Registerservice vid Socialstyrelsen en utbildning för dig som vill lära dig me…
Evenemang - 4-5 maj 2023

Nationell konferens om kliniska studier 4-5 maj 2023

Temat för årets konferens är Kliniska studier - en självklar del av svensk hälso- och sjukvård…
Registernytt - 2023-02-01

E-hälsomyndighetens förstudie om digital nationell infrastruktur för nationella kvalitetsregister

E-hälsomyndigheten har haft i regeringsuppdrag att genomföra en förstudie om digital nationell in…
Registernytt - 27 januari 2023

Överenskommelse om sammanhållen, säker och jämlik vård 2023

Regeringen och SKR har slutit en överenskommelse om en sammanhållen, säker och jämlik vård 2023…