Uncategorized - 11 juli 2019

Nordiska dataskyddsmyndigheter fördjupar sitt samarbete

Vid det årliga nordiska dataskyddsmötet, som i år arrangerades av svenska Datainspektionen, u…
Evenemang - 15 oktober 2019

Workshop om registerbaserade randomiserad kliniska studier

Den 15 oktober arrangerar Forum Uppsala-Örebro och Uppsala Clinical Research Center en workshop…
Registernytt - 4 juli 2019

Förbättrade förutsättningar för R-RCT

Inom ramen för samarbetet Kliniska Studier Sverige, ett samarbete mellan Sveriges sex sjukvård…
Evenemang - 26 september 2019

Öppet hus 2019 på Registerservice

Registerservice på Socialstyrelsen bjuder in till öppet hus den 26 september 2019, kl. 09-12, …
Evenemang - 19 november 2019

Registerforskning och öppen tillgång till forskningsdata på IFISS 2019

Hur hittar man relevant digital information inom forskning idag? Vad är registerforskning, öppen t…
Registernytt - 14 maj 2019

Bli superanvändare hos Socialstyrelsen

Vill din organisation spara tid i beställningsprocessen? Varför inte anmäla intresse att gå Regi…
Registernytt - 13 maj 2019

Nytt hos Socialstyrelsen

För att få snabbare tillgång till uppföljningsdata kan du nu prenumerera på statistik och indiv…
Evenemang - 18-20 september 2019

Nordisk konferens om epidemiologi och registerforskning inom hälsa

Konferensen ”9th Nordic Conference of Epidemiology and Register-based Health Research” äger rum…
Registernytt - 8 maj 2019

Doktorandkurs inom registerforskning: anmälan öppen

Senast den 15 maj kan doktorander verksamma på nordiska universitet och högskolor som är intresse…
Registernytt - 7 maj 2019

Nya register i RUT

Fler register kommer in i metadataverktyget RUT. Nu är Bråckregistret med och Nationella Diabetesr…