Registernytt - 1 september 2020

Ny vägledning i kvalitetsregisterorganisationen

Den nationella stödfunktionen för kvalitetsregister och kunskapsstyrning vid Sveriges Kommuner och…
Registernytt - 1 september 2020

Nulägesrapport 2020 för Nationella Kvalitetsregister publicerad

Nulägesrapporten för Nationella Kvalitetsregister 2020 har nu publicerats. Den beskriver utvecklin…
Registernytt - 11 juni 2020

Selected COVID-19 statistics translated in English by the National Board of Health and Welfare

As part of its work to support research and dissemination of information about the coronavirus pande…
Registernytt - 11 juni 2020

Ny överenskommelse om industrisamverkan rörande kvalitetsregister

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Läkemedelsindustriföreningen (LIF), Swedish Medtech, SwedenB…
Registernytt - 20 maj 2020

Blåscancerregistret finns nu i RUT

Det Nationella Kvalitetsregistret för urinblåsecancer (”Blåscancerregistret”) som sedan 1997 …
Evenemang - 16 maj 2020

Webinar om RUT och semantisk mappning

Vetenskapsrådet tillhandahåller metadataverktyget RUT (Register Utiliser Tool). Du som är klinike…
Uncategorized - 15 maj 2020

Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) finns nu i RUT

Svenska Intensivvårdsregistret (SIR) som sedan 2001 registrerar patienter som har intensivvårdats …
Registernytt - 15 maj 2020

NordForsk öppnar utlysning för forskning inom covid-19

NordForsk har öppnat en utlysning som syftar till att stödja nordiska och nordisk-estniska/lettisk…
Registernytt - 14 maj 2020

Nya variabler kopplade till covid-19 läggs till i kvalitetsregister

Ledningsfunktionen för Nationella Kvalitetsregister rekommenderar ett samordnat införande av nya v…
Registernytt - 13 maj 2020

Registerservice ger förtur till beställningar avseende forskning om covid-19

Socialstyrelsens Registerservice meddelar att beställningar avseende forskning om covid-19 ges för…