Evenemang - 16 September 2022

Frågestund och paneldiskussion: Regelverk för forskning med hälsodata och prov

Biobank Sverige bjuder in forskare och andra intresserade till en digital diskussion gällande anvä…
Registernytt - 8 juli 2022

Hälsodata ska stärka framtidens hälso- och sjukvård

Regeringen tillsätter en utredning som ska se över hur möjligheterna till  sekundäranvändning …
Registernytt - 4 juli 2022

Uppdrag att öka kunskapen om regelverket för etikprövning

För att stödja forskarna i tillämpningen av de förändringar av etikprövningslagen som trädde …
Evenemang - 15-16 november 2022

Kurs: Register i klinisk forskning – en värdefull resurs

QRC Stockholms kurs om hur kvalitetsregister och andra nationella register kan användas i klinisk f…
Evenemang - 6-8 september 2022

Nordisk konferens om biobanker 2022

Den första nordiska konferensen om biobanker äger rum den 6-8 september 2022 i Göteborg. Temat…
Registernytt - 19 maj 2022

Förslag till förordning om det europeiska hälsodataområdet

Kommissionen har presenterat ett förslag till en ny förordning för ett europeiskt hälsodataområ…
Registernytt - 20 April 2022

Ny användarmanual för metadataverktyget RUT

Register Utiliser Tool, RUT, är ett verktyg för att söka, utvärdera och analysera innehålle…
Evenemang - 5 maj 2022

Kvalitetsregister för forskning 2022

Välkommen till 2022 års konferens Kvalitetsregister för forskning! Dagen anordnas årligen i sam…
Registernytt - 14 april 2022

Kunskapsstyrning hälso- och sjukvård: Ny samverkansgrupp för data och analys

En ny nationell samverkansgrupp för data och analys har etablerats inom ramen för regionernas kuns…
Registernytt - 14 april 2022

Regeringen föreslår ny biobankslagstiftning

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss där man föreslår att ny lagstiftning ska ersätta bi…