Registernytt - 21 augusti - 17 september 2024

Kommande utlysning: Bidrag till forskningsmiljö inom registerbaserad forskning

Syftet med bidraget är att stödja tvärvetenskapliga och tvärsektoriella forskningsmiljöer inom…
Registernytt - 2024-03-22

Luftvägsregistret anslutet till metadataverktyget i RUT

Luftvägsregistret (LVR) är ett nationellt kvalitetsregister för patienter med astma (barn och vu…
Registernytt - 2024-03-18

EUs utrymme för hälsodata ska stödja patienter och forskning

Förslaget om att skapa ett digitalt hälsodataområde i EU förhandlas just nu mellan EU:s ministe…
Evenemang - 25 april 2024

Kvalitetsregister för forskning 2024

Den 25 april 2024 är det dags för Kvalitetsregisterdagen. Konferensen vänder sig till alla som h…
Registernytt - 2024-03-05

Uppdaterat forskningsstöd för registerbaserade randomiserade kliniska studier (R-RCT)

Kliniska Studier Sverige har uppdaterat det stöd de håller kring information om planering och gen…
Evenemang - June 19–21 2024.

Clinical Quality Registries Masterclass, June 19-21, 2024

Danish Centre for Health Services Research – Aalborg University, the Danish Clinical Quality Prog…
Registernytt - 9 februari 2024

Ny vägledning om etikprövning

Etikprövningsmyndigheten har haft i uppdrag att ta fram stödmaterial och genomföra information…
Registernytt - 25 januari 2024

Två regeringsuppdrag för bättre tillgång till hälsodata

Mats Nilsson får uppdraget att biträda Socialdepartementet med att möjliggöra en nationell…
Registernytt - 21 dec 2023

InfCareHIV anslutet till metadataverktyget RUT

InfCareHIV är ett nationellt kvalitetsregister för personer som lever med hiv i Sverige. InfCa…
Registernytt - 6 december 2023

Medlemsländernas EU-ambassadörer enas om rådets mandat för en ny lag som ska underlätta utbyte och tillgång till hälsodata på EU-nivå

Den föreslagna förordningen syftar till att förbättra enskilda personers tillgång till och kont…