Registernytt - 2023-02-01

E-hälsomyndighetens förstudie om digital nationell infrastruktur för nationella kvalitetsregister

E-hälsomyndigheten har haft i regeringsuppdrag att genomföra en förstudie om digital nationell in…
Registernytt - 27 januari 2023

Överenskommelse om sammanhållen, säker och jämlik vård 2023

Regeringen och SKR har slutit en överenskommelse om en sammanhållen, säker och jämlik vård 2023…
Registernytt - 25 januari 2023

Ny Biobankslag 2023

Riksdagen har sagt ja till en ny biobankslag. Syftet med den nya biobankslagen är detsamma som t…
Registernytt - 2022-12-23

Promemoria: Långsiktig reglering av forskningsdatabaser

Utbildningsdepartementet har lämnat ett förslag om en långsiktig reglering av vissa forskningsda…
Registernytt - 2022-12-20

Ny vägledning om samkörning och utvidgning av kvalitetsregister

SKR har tagit fram en vägledning som innehåller ett metodstöd för utvidgning av kvalitetsregiste…
Registernytt - 2022-12-09

Ny rapport undersöker 13 svenska kohortstudiers vetenskapliga produktion

I en ny bibliometri-rapport från Biobank Sverige undersöks 13 svenska forskningsprojekt. Prov o…
Registernytt - 8 november 2022

Presentationer från Registerforskning 2022

Den 8 november anordnades årets Registerkonferens Temat var hur vi med hjälp av forskning på r…
Registernytt - 2022-11-11

Swespine finns nu i RUT

Swespine - Svenska Ryggregistret är nu anslutet till metadatatjänsten RUT Swespine är ett Nati…
Artikel - 2022-11-10

Universitetsläraren: Viktigt att tänka på vid registerforskning

Det är karaktären på uppgifterna man forskar på som avgör om det krävs ett etiktillstånd. Hur…
Evenemang - 2022-11-25

SCB Webbinarium: Demografiska förändringar under coronaåren

Hur har dödligheten, invandringen och barnafödandet förändrats i Sverige under pandemin? Vilka l…