Evenemang - 18-20 september 2019

Nordisk konferens om epidemiologi och registerforskning inom hälsa

Konferensen ”9th Nordic Conference of Epidemiology and Register-based Health Research” äger rum…
Registernytt - 8 maj 2019

Doktorandkurs inom registerforskning: anmälan öppen

Senast den 15 maj kan doktorander verksamma på nordiska universitet och högskolor som är intresse…
Registernytt - 7 maj 2019

Nya register i RUT

Fler register kommer in i metadataverktyget RUT. Nu är Bråckregistret med och Nationella Diabetesr…
Registernytt - 12 mars 2019

Statistiska centralbyrån genomför en undersökning bland MONA-användare

SCB genomför en anonym webb-undersökning som riktar sig till forskare och andra som bearbetar mikr…
Registernytt - 11 mars 2019

Täckningsgrader för 2018 sammanställda

Socialstyrelsen har sammanställt täckningsgraderna för de nationella kvalitetsregistren för 2018…
Registernytt - 25 februari 2019

Ny funktionalitet i RUT

I arbetet med att kontinuerligt utveckla metadataverktyget RUT (Register Utiliser Tool) har vi nu g…
Evenemang - 6 november 2019

Konferens: Registerforskning 2019

Sverige har fantastiska förutsättningar för registerbaserad forskning. Men klarar dagens system o…
Evenemang - 21 maj 2019

Konferens: Kvalitetsregister för forskning

Konferensens syfte är att öka den allmänna kompetensen i frågor relaterade till kvalitetsregiste…
Registernytt - 4 februari 2019

Etikprövningsnämnderna blir Etikprövningsmyndigheten

Etikprövningsmyndigheten är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Myndigheten start…
Registernytt - 15 januari 2019

Rapport: Genomlysning av Vetenskapsrådets satsning på registerbaserad forskning SIMSAM

Vetenskapsrådet genomförde under 2018 en genomlysning av rambidragen och forskarskolan i satsninge…