Save the date! Kvalitetsregisterdagen 2024

Den 25 april 2024 är det dags för Kvalitetsregisterdagen.

Konferensen vänder sig till alla som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi, industri, myndighet eller hälso-och sjukvård med syftet att öka den allmänna kompetensen i frågor relaterade till kvalitetsregisterforskning. Kvalitetsregisterdagen anordnas årligen i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner och Vetenskapsrådet.

Mer information kommer inom kort på Apotekarsocieteten.se 

Publicerat den 3 oktober 2023

|

Uppdaterad den 5 oktober 2023