Kvalitetsregister för forskning 2024

Den 25 april 2024 är det dags för Kvalitetsregisterdagen.

Konferensen vänder sig till alla som har användning av kunskap om kvalitetsregister inom akademi, industri, myndighet eller hälso-och sjukvård med syftet att öka den allmänna kompetensen i frågor relaterade till kvalitetsregisterforskning. Kvalitetsregisterdagen anordnas årligen i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner och Vetenskapsrådet.

Mer information och anmälan: Apotekarsocieteten.se

Publicerat den 8 mars 2024

|

Uppdaterad den 8 mars 2024