När du ska dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter från din forskningsverksamhet är det viktigt att känna till vad du kan dela med dig av och hur det i så fall måste gå till.

Lämna vidare data kan kräva utlämnandeprövning

Om någon vill ta del av registerdata du har använt i din forskning, får den bara lämnas ut efter att det har gjorts en formell begäran om att ta del av uppgifterna. Hos en offentlig aktör gör bestämmelserna om offentlighet- och sekretess att man måste utföra en utlämnandeprövning som bland annat omfattar att huvudmannen gör en ny skadeprövning innan uppgifterna kan lämnas ut. Den organisation där du utfört forskningen (forskningshuvudmannen) ansvarar för utlämnandet och att skadeprövningen blir gjord. Reglerna kan gälla även om den som begär att få ta del av uppgifterna finns i den egna organisationen.

Dina erfarenheter är värdefulla

Det är inte bara dina resultat och data som är viktiga. Den kunskap som du har byggt upp kan också vara till nytta för dig och andra forskare i framtiden. Värdefulla erfarenheter kan till exempel vara:

  • egen programkod
  • kunskap om registers innehåll och täckningsgrad
  • olika variablers betydelse och användbarhet
  • konkreta insikter från forskningsprocessen

 

Publicerat den 12 september 2019

|

Uppdaterad den 16 januari 2020