Olika registerhållare har olika rutiner för att lämna ut data. Därför måste du kontakta dem individuellt för att få reda på hur du ska göra. Nedan finns länkar till respektive registerhållare för mer information.

Vissa registerhållare har en särskild kontaktpunkt för databeställning medan andra inte har någon centraliserad ingång. Tänk på att du ofta behöver ett etikgodkännande innan du kan beställa data. Läs mer om processen i vårt steg Begär ut data från registerhållare. För mer information om vilken typ av uppgifter som finns i olika svenska register, läs mer under Vilka register finns här på registerforskning.se.

Nationella myndighetsregister

Statistiska centralbyråns primära leveranssätt av mikrodata, dvs. uppgifter på individnivå, är via deras fjärråtkomstsystem Microdata-On-line-Access, MONA.

Information om hur du beställer mikrodata hos SCB
Fjärråtkomstsystemet MONA

Socialstyrelsen har en särskild registerserviceenhet som hjälper till med beställning av data och statistik.

Information om hur du beställer data hos Socialstyrelsen

Register finns även hos många andra myndigheter. Vänd dig direkt till dem för att få reda på vilka rutiner de har för utlämning av data.

Kvalitetsregister

För att få ut data från ett kvalitetsregister måste du kontakta den enskilda registerhållaren för mer information. Vissa har en egen blankett. Finns ingen sådan ska du använda blanketten “Ansökan om registeruppgifter från kvalitetsregister för forskningsändamål” som finns på registercentrens och de regionala cancercentrens webbsidor.

Förteckning över kvalitetsregister och kontaktuppgifter på kvalitetsregister.se
Snabbguide för utlämnande av kvalitetsregisterdata för forskning (pdf)

Länkar till registercentrum:

Registercentrum Norr, RCN

Regionalt Registercentrum Uppsala-Örebro

Uppsala Clinical Research Center, UCR

QRC Stockholm

Registercentrum Västra Götaland

Registercentrum SydOst, RCSO

Registercentrum Syd

Forskargenererade data

Det finns idag ingen fullständig förteckning över register som har upprättats för forskningsändamål. Förteckningar över universitetsbaserade forskningsstudier finns i viss utsträckning hos Svensk Nationell Datatjänst, SND. De studier som ingår finns utförligt beskrivna i SND-katalogen.

De flesta datamaterial som finns hos SND är fritt tillgängliga för beställning och återanvändning, även om data från vissa studier kan kräva ett medgivande från primärforskaren. På SND:s webbplats finns information om hur du begär ut data.

Forskningsdatabaser

Du hittar information om hur du ska gå tillväga för att begära ut data från forskningsdatabaser på register- eller databashållarnas webbplatser.

Ansök om data från:

Lifegene

Epihealth

Tvillingregistret

Biobanker

För att få ut prover från kliniska provsamlingar till forskning krävs en biobanksansökan. Läs mer om hur den går till och hitta blanketter på biobanksverige.se som är en informationsportal om biobanksfrågor som drivs av Biobank Sverige.

För varje biobank finns det en biobanksansvarig med operativt ansvar för biobanken och i varje region finns en biobankssamordnare som är en kunskapsresurs på området.

För att få ut information från forskningsprovsamlingar kan man antingen kontakta regionernas biobanksamordnare eller ta direkt kontakt med biobankerna vid universitetssjukhusen. Det kräver alltid provgivarens samtycke, etikgodkännande och ett godkänt biobanksavtal.

 

Publicerat den 16 september 2019

|

Uppdaterad den 3 april 2023