Kurs: Användning av register i klinisk forskning och kvalitetsuppföljning

QRC Stockholms kurs om hur kvalitetsregister och andra nationella register kan användas i klinisk forskning och kvalitetsuppföljning arrangeras den 18-19 november 2024.

Kursen som vänder sig till forsknings- och kvalitetsuppföljningsintresserad vårdpersonal, forskarstuderande samt registerintresserade från läkemedels- och medtechindustrin ger en genomgång av tillgängliga nationella register, hur de kan och får användas samt olika möjliga projektupplägg med olika samverkanspartners. Kursen innehåller även övningar med praktiska handfasta råd för planering av en registerstudie.

Läs mer och anmälan på QRC Stockholms webbplats

Publicerat den 3 juli 2024

|

Uppdaterad den 3 juli 2024