En ny webbplats för register- och hälsodata

Vetenskapsrådet utvecklar en ny webbplats med stöd till dig som vill använda register- och hälsodata för forskning och innovation. Befintligt innehåll på nuvarande registerforskning.se kommer ses över och uppdateras med ett kunskapshöjande stöd för ökad möjlighet att nyttja hälsodata för forskning och innovation. Preliminär lansering av webbplatsen är hösten 2024.

Webbplatsen kommer bland annat innehålla:

  • information om lagar och regler
  • information om beställning av och utlämnandeprocesser av data
  • hjälp för forskare att hitta register och hälsodata
  • Introduktion och hänvisning till metadataverktyget RUT
  • övergripande information om befintliga stödstrukturer.

Varför en ny webbplats?

Vetenskapsrådet har ett uppdrag att inrätta en rådgivande funktion för hälsodata. Detta uppdrag överlappar med det informationsstöd som redan finns på registerforskning.se. Den nya webbplatsen kommer att rikta sig till den använder register- och hälsodata i sitt arbete med forskning och innovation.

Information om Vetenskapsrådets regeringsuppdrag att förbättra tillgängligheten till och underlätta användningen av registeruppgifter för forskningsändamål samt uppdrag att inrätta en rådgivande funktion för hälsodata.

Hälsodatauppdraget – vad gör vi mer?

  • De sex regionala noderna inom samarbetet Kliniska Studier Sverige kartlägger sina respektive regioners stödfunktioner kring hälsodata.
  • Behovsanalyser genom bland annat intervjuer, för att identifiera konkreta förslag på stöd/aktiviteter.
  • Kartläggning av oklarheter och hinder på området.
  • Omvärldsbevakning av pågående initiativ, uppdrag och utredningar.

Publicerat den 25 maj 2024

|

Uppdaterad den 28 maj 2024