Universitetsläraren: Viktigt att tänka på vid registerforskning

Det är karaktären på uppgifterna man forskar på som avgör om det krävs ett etiktillstånd. Huruvida man fått uppgifterna i form av ett register, genom intervjuer eller egen provtagning spelar ingen roll.

Registerforskning innehållande känsliga personuppgifter och personuppgifter om brott etikprövas, liksom medicinsk forskning på uppgifter ur patientjournaler även om några prov på människor inte görs i projektet. Ett missförstånd som Överklagandenämnden för etikprövning har uppmärksammat är tron att etiktillstånd inte behövs så länge forskaren anonymiserar de känsliga personuppgifterna, eller forskaren själv inte sitter på en kodnyckel.

Läs hela artikeln i Universitetsläraren

Publicerat den 15 november 2022

|

Uppdaterad den 15 november 2022