Registernytt - 14 april 2022

Regeringen föreslår ny biobankslagstiftning

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss där man föreslår att ny lagstiftning ska ersätta bi…
Registernytt - 8 april 2022

Uppdaterad sökfunktion i RUT

Sökfunktionen i RUT har vidareutvecklats med fler möjligheter till filtrering och tydligare presen…
Registernytt - 1 April 2022

Mer vägledning behövs för att möjliggöra datadelning

Integritetsskyddsmyndigheten har uppdraget att höja kunskapen om integritets- och dataskyddsfrågor…
Registernytt - 17 februari 2022

Överklagandenämnden granskar Registerforskning 2022

Överklagandenämnden för etikprövning har beslutat om tillsynspolicy och tillsynsplan för 2022. …
Registernytt - 8 februari 2022

Ny rapport om federerad analys

Läkemedelsverket har i ett projekt tagit fram ett antal vägledande rapporter om federerad analys …
Registernytt - 3 februari 2022

174 miljoner till Nationella Kvalitetsregister

Regeringen och SKR har slutit en ny överenskommelse om en sammanhållen, jämlik och säker vård f…
Registernytt - 3 februari 2022

Ny nordisk nätkurs inom individanpassad medicin

Individanpassad medicin är ett prioriterat område för det nordiska samarbetet inom medicinsk fors…
Registernytt - 3 december 2021

Webbenkät om Hälsodata från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga behoven av olika typer av datamäng…
Registernytt - 1 december 2021

Registerforskning 2021

Nu finns en inspelning från webbinariet som ägde rum den 24 november, för vilket Vetenskapsrådet…
Registernytt - 16 november 2021

Registerforskning 2021

Nu finns en inspelning från webbinariet som ägde rum den 10 november, för vilket Nationella Kvali…