Registernytt - 21 dec 2023

InfCareHIV anslutet till metadataverktyget RUT

InfCareHIV är ett nationellt kvalitetsregister för personer som lever med hiv i Sverige. InfCa…
Registernytt - 6 december 2023

Medlemsländernas EU-ambassadörer enas om rådets mandat för en ny lag som ska underlätta utbyte och tillgång till hälsodata på EU-nivå

Den föreslagna förordningen syftar till att förbättra enskilda personers tillgång till och kont…
Registernytt - 2 november 2024

Forska på hälsodata

Nu har Kliniska Studier Sverige publicerat en sammanställning över var du som forskare ska vända …
Registernytt - 23 oktober 2023

GallRiks anslutet till Metadataverktyget RUT

Svenskt Kvalitetsregister för Gallstenskirurgi och ERCP (GallRiks) är ett webbaserat nationellt kv…
Registernytt - 18 oktober 2023

Svenskt kvalitetsregister för huvud- halscancer anslutet till Metadataverktyget RUT

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer (SweHNCR) är ett nationellt kvalitetsregister …
Registernytt -

Ytterligare fyra Nationella Kvalitetsregister har anslutits till metadataverktyget RUT

Nationellt rättspsykiatriskt kvalitetsregister, Axelprotesregistret, Nationella Barnkataraktregistr…
Registernytt - 11 september 2023

Proposition: Fortsatt giltighet av lag som reglerar personuppgiftsbehandling i vissa register

Lagen är tidsbegränsad till och med den 31 december 2023 i avvaktan på en långsiktig reglering a…
Registernytt - 2023-05-16

Biobankslagen – Ansvar huvudmän

Biobank Sverige har sammanställt huvudmannens ansvar i enlighet med nya biobankslagen. PowerPoin…
Registernytt - 11 maj 2023

Ny process ger forskare tillgång till 1,5 miljoner covid-19-prover

Biobank Sverige har tillsammans med regionerna och Nationellt Pandemicenter (NPC) vid KI tagit fram …
Registernytt - 30 Mars- 25 April 2023

Forskarskola inom registerbaserad forskning: Anmälan öppen

Anmälan till den nationella tvärvetenskapliga forskarskolan i registerbaserad forskning (SINGS) ä…