Svenskt kvalitetsregister för huvud- halscancer anslutet till Metadataverktyget RUT

Svenskt kvalitetsregister för huvud- och halscancer (SweHNCR) är ett nationellt kvalitetsregister och innefattar cancer i läpp, munhåla, svalg, struphuvud, näsa, bihålor, spottkörtlar samt lymfkörtelmetastas på halsen med okänd primärtumör.

Registret omfattar canceranmälan, ledtider, behandlingsbeslut, kirurgisk och onkologisk behandling samt uppföljning.
I registret ingår även PROM och PREM.

Metadataverktyget RUT ger en strukturerad överblick över vilka data som finns i svenska register och biobanksprovsamlingar. Här beskrivs registers innehåll med metadata på ett standardiserat och detaljerat sätt, vilket möjliggör avancerade sökningar och jämförelser av olika variabler utifrån flera perspektiv. Här finns detaljerad information om registervariablers betydelse och värdemängd m.m. Som forskare kan du utvärdera vilka variabler som kan användas för att besvara en angiven forskningsfråga.

>>Metadataverktyget RUT

Publicerat den 18 oktober 2023

|

Uppdaterad den 18 oktober 2023