Proposition: Fortsatt giltighet av lag som reglerar personuppgiftsbehandling i vissa register

Lagen är tidsbegränsad till och med den 31 december 2023 i avvaktan på en långsiktig reglering av forskningsdatabaser.

Lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa trädde i kraft den 1 december 2013. Den reglerar personuppgiftsbehandling i register som är underlag för forskning gällande t.ex. cancer, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes.

Mer på regeringen.se

Publicerat den 12 september 2023

|

Uppdaterad den 12 september 2023