GallRiks anslutet till Metadataverktyget RUT

Svenskt Kvalitetsregister för Gallstenskirurgi och ERCP (GallRiks) är ett webbaserat nationellt kvalitetsregister för gallstenskirurgi och endoskopisk retrograd kolangiopankreatikografi (ERCP).

Registret innehåller uppgifter om operationstyp, anestesi samt postoperativt utfall vid såväl gallstenskirurgi som den endoskopiska åtgärden ERCP. Vidare finns uppgifter om patientens upplevelse av sin livskvalitet och hälsa insamlat.

Metadataverktyget RUT ger en strukturerad överblick över vilka data som finns i svenska register och biobanksprovsamlingar. Här beskrivs registers innehåll med metadata på ett standardiserat och detaljerat sätt, vilket möjliggör avancerade sökningar och jämförelser av olika variabler utifrån flera perspektiv. Här finns detaljerad information om registervariablers betydelser och värdemängd m.m. Som forskare kan du utvärdera vilka variabler som kan användas för att besvara en angiven forskningsfråga.

>> Metadataverktyget RUT

Publicerat den 23 oktober 2023

|

Uppdaterad den 25 oktober 2023