Två regeringsuppdrag för bättre tillgång till hälsodata

Mats Nilsson får uppdraget att biträda Socialdepartementet med att möjliggöra en nationell digital infrastruktur för hälsodata. Uppdraget innebär att ge förslag på åtgärder som kan tillgängliggöra hälsodata i hela vårdkedjan för både hälso- och sjukvård och tandvård.

Regeringen har också gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för att korta handläggningstiderna och öka kvaliteten i leveranserna av beställningar av hälsodata för forskning.
Läs mer om uppdragen på regeringen.se:
Socialstyrelsen ska ge bättre tillgång till hälsodata för forskning
Nytt uppdrag för att möjliggöra en nationell digital infrastruktur för hälsodata

 

 

Publicerat den 25 januari 2024

|

Uppdaterad den 25 januari 2024