Ny vägledning om etikprövning

Etikprövningsmyndigheten har haft i uppdrag att ta fram stödmaterial och genomföra informationsinsatser om etikprövningslagen till forskningshuvudmän och forskare.

Stödmaterialet och informationsinsatserna omfattar forskningshuvudmäns och forskares ansvar och skyldigheter vid forskning. Syftet med vägledningen är att forskning utförs i enlighet med de krav som följer av etikprövningslagen.

Etikprövningsmyndighetens slutredovisning: Uppdrag om stödinsatser för att öka kunskapen om regelverket för etikprövning
Etikprövningsmyndighetens utbildningsmaterial: Vägledning om etikprövning av forskning på människor

Syftet med etikprövningslagen är att skydda den enskilda människan och respekten för människovärdet vid forskning. Avvägning mellan risker och kunskapsvinster är två faktorer som ska ingå i prövningarna.

Publicerat den 9 februari 2024

|

Uppdaterad den 9 februari 2024