Webbinarieserien Registerforskning 2021 ersätter i år den större konferens som tidigare anordnats under samma namn och riktar sig till dig som använder registerdata i forskning.

Syftet med serien är att ge en inblick i hur du som forskare på bästa sätt kan ta del av och använda olika myndigheters och organisationers mikrodata, öppna data & statistik och andra tjänster för forskning.

Presentationer från tidigare webbinarier

Statistikmyndigheten SCB

Att beställa mikrodata från SCB

Det ekonomisk-statistiska systemet

Biobank Sverige

Stöd och service från Biobank Sverige

Kohorter med biobanksprov del 1

Kohorter med biobanksprov del 2

Genetikanalyser i SCAPIS-kohorten – ett samarbetsprojekt

Arbetet med att utveckla Nationellt biobanksregister- nu och vägen framåt

Tillgängliggörande av prov via covid19-portalen

Socialstyrelsen

Så här gör du

Att följa en population i realtid

Försäkringskassan

Beställa data från försäkringskassan

Nationella kvalitetsregister

Vad är ett nationellt kvalitetsregister

Rättsliga ramar för kvalitetsregister och forskning

Vetenskapsrådet

Personuppgiftshantering i registerforskning och kliniska studier

 

 

Publicerat den 30 september 2021

|

Uppdaterad den 17 januari 2022