Den 8 november anordnades årets Registerkonferens som också var den första fysiska konferensen sedan 2019. Temat var hur vi med hjälp av forskning på registerdata kan möta och kanske även förutse utmaningar som uppkommer i vår föränderliga värld. När vi arrangerade konferensen för tre år sedan så kunde vi inte föreställa oss att vi inom kort skulle få uppleva såväl en pandemi som ett krig i Europa. Nu står vi också inför stora utmaningar med anledning av klimatförändringar, migration etc.

Här nedan finns presentationer från dagen:

På gång i Biobank Sverige

En ny biobankslag, Biobank Sverige

På gång i Biobank Sverige 

Nya Svenska biobanksregistret, Biobank Sverige

 

Tillgång till data och metadata

Registerdatauppdraget, Vetenskapsrådet

Beställa data från flera register, Socialstyrelsen och SCB

 

Historiska data

Historiska dataregister hos Riksarkivet – en underutnyttjad resurs?

Swedpop – Samordnade historiska befolkningsdatabaser, Umeå universitet
kontakta Riksarkivet för att ta del av presentationen

 

Framtidens hälsodata

Hälsodata- datamängder av nationellt intresse, Socialstyreslen

Nya vaccinationsregistret (NVR), Folkhälsomyndigheten

Förslag till förordning om EHDS med fokus på sekundäranvändning,  Socialdepartementet

 

Möjligheter och utmaningar vid samkörning av register

Etikprövning och registerforskning, Överklagandenämnden för etikprövning

Juridiken vid samkörning av register, Nationella kvalitetsregister

Hitta hälsodataregister, Socialstyrselsen

 

Nyheter från SCB
Fjärr- och distansundervisning, SCB

Ny arbetsmarknadsstatistik – BAS, SCB

 

 

 

 

 

Publicerat den 6 december 2022

|

Uppdaterad den 16 januari 2023