Den nationella tillgången till hälsodata – myndighetsrapporter till regeringen

TLV och Socialstyrelsen har överlämnat rapporter om den nationella tillgången till hälsodata till regeringen.

TLV:s rapport fokuserar på hur de nationella hälsodataregistren bör vidareutvecklas för att förbättra uppföljningen av läkemedel. TLV föreslår såväl nya register som utökning av befintliga register. Socialstyrelsen har kartlagt och utrett behoven av nationella hälsodata där kartläggningen baserar sig på bland annat ett stort antal intervjuer, enkäter samt tidigare rapporter och utredningar. Kartläggningen visar sammantaget att behoven av hälsodata är breda och omfattande och visar även på flera hinder vid insamling och användning av hälsodata.

Socialstyrelsen: Kartläggning av datamängder av nationellt intresse på hälsodataområdet

TLV: Uppföljning med hjälp av alternativa datakällor med fokus på cancer

 

Publicerat den 11 oktober 2022

|

Uppdaterad den 11 oktober 2022