Två nya register i RUT

Geografidatabasen och Yrkesregistret är nu anslutet till metadataverktyget RUT (Register Utiliser Tool).

Geografidatabasen är ett geografiskt register hos statistikmyndigheten SCB som innehåller Sveriges samtliga adresser och fastigheter, vilka kompletterats med uppgift om olika geografiska indelningar t.ex. DeSO (Demografiska statistikområden) och postnummer.

Yrkesregistret är ett individregister hos statistikmyndigheten SCB som innehåller information om Sveriges arbetande befolknings yrkesfördelning och yrkesutveckling inom olika branscher och samhällssektorer.

En förteckning av registrets innehåll med variabler finns i metadataverktyget RUT (Register Utiliser Tool). Nya register ansluts kontinuerligt till RUT och kommer löpande informeras om på registerforskning.se.

På SCB:s hemsida kan du ta del av rapporter, analyser och statistik baserat på Geografidatabasen, samt hitta information om hur du gör för att ansöka om data för forskning.

Logga in i RUT

Bli ny användare av RUT

Mer information på SCB:s webbplats

Publicerat den 14 oktober 2020

|

Uppdaterad den 3 april 2023