För att bli användare behöver du fylla i anmälningsformuläret nedan. Din e-postadress ska vara kopplad till en forskningsutförare (exempelvis ett universitet, en högskola eller ett forskningsinstitut), eller en registerhållare (exempelvis en myndighet eller en organisation inom hälso- och sjukvården).


  TÄNK PÅ:

  • RUT innehåller metadata från ett mindre antal register, bland annat myndighetsregister och kvalitetsregister. Fler register kommer att publiceras löpande.
  • Metadata är kvalitetssäkrat av anslutna register innan publicering i RUT.
  • Rekommenderade webbläsare är de två senaste versionerna av Chrome, Safari, Firefox och Edge.

   

  Publicerat den 13 maj 2020

  |

  Uppdaterad den 13 maj 2020