Regeringen förlänger uppdrag kring lagstiftning för hälsodata

Den 7 januari 2021 beslutade regeringen att förlänga Kommittén för teknologisk innovation och etiks (KOMET) uppdrag.

I Höstas föreslog Komet i en skrivelse till regeringen att regeringen skyndsamt bör tillsätta en utredning för att se över den lagstiftning som styr insamling och delning av hälsodata. Nu har regeringen förlängt Komets uppdrag till 2022 så att utredningstiden löper över hela perioden för regeringens samverkansprogram.

I tilläggsdirektivet (N2021/00011) beslutades även att kommitténs arbete framöver ska ta sin utgångspunkt i prioriteringar och resultat från nuvarande samverkansprogram. Därmed ska KOMET i huvudsak arbeta med tillämpningsområdena digital strukturomvandling, klimatomställning och hälsa.

Läs regeringens beslut om förlängt uppdrag.

Läs tidigare artikel om Komets skrivelse till regeringen.

 

Publicerat den 21 januari 2021

|

Uppdaterad den 21 januari 2021