Palliativregistret finns nu i RUT

Palliativregistret är nu anslutet till metadataverktyget RUT (Register Utiliser Tool). Registret innehåller data på patientnivå avseende god vård i livets slutskede i syfte att uppnå optimal vård för dessa patienter oavsett diagnos, ålder och vem som utför vården.

På registrets hemsida finner du årsrapporter, information till närstående samt hur du gör för att forska på data från Palliativregistret. En förteckning av registrets innehåll med variabler finns i metadataverktyget RUT.

Nya register ansluts kontinuerligt till RUT och kommer löpande att informeras om på registerforskning.se.

Logga in i RUT

Ansök om konto i RUT – Registerforskning.se

Mer om Palliativregistret på registrets webbplats

 

Publicerat den 3 maj 2021

|

Uppdaterad den 3 maj 2021