Nytt hos Socialstyrelsen

För att få snabbare tillgång till uppföljningsdata kan du nu prenumerera på statistik och individdatauttag från Socialstyrelsens Registerservice.

Ny e-tjänst

En ny e-tjänst gör det enklare att fylla i de uppgifter Registerservice behöver för att effektivt kunna handlägga ett ärende och därmed ge kortare handläggningstid.

Upprepade leveranser – för dig med oföränderlig studiepopulation

Registerservice erbjuder dessutom upprepade leveranser, vilket innebär att du får flera leveranser inom ramen för en och samma beställning. Du som beställare slipper ställa dig i kö inför varje ny leverans och sekretessprövningen behöver endast genomföras en gång. Leveranserna kan ske månadsvis eller årsvis beroende på register. För att kunna få upprepade leveranser måste du ha en oföränderlig studiepopulation och du får inte förändra beställningens innehåll över tid.

Läs mer på Registerservice webbplats eller kontakta dem via registerservice@socialstyrelsen.se eller följ Registerservice på LinkedIn.

 

Publicerat den 13 maj 2019

|

Uppdaterad den 23 september 2019