Ny användarmanual för metadataverktyget RUT

Register Utiliser Tool, RUT, är ett verktyg för att söka, utvärdera och analysera innehållet i svenska register och biobanksprovsamlingar på variabelnivå. För att underlätta användningen av metadataverktyget har Vetenskapsrådet nu tagit fram en ny version av användarmanualen.

Ladda ner den nya versionen av användarmanualen för RUT

Med hjälp av RUT är det möjligt att skapa en förteckning över variabler som är relevanta för en forskningsfråga. En sådan variabellista skulle kunna utgöra en del av underlaget vid både etisk prövning och begäran om tillgång till mikrodata, men den ersätter i dagsläget inte registerhållarnas befintliga rutiner för ansökan om registerdatauttag.

Informationen är i form av metadata och enskilda mätvärden och personuppgifter syns således inte. I dag finns ett antal register och provsamlingar anslutna till RUT och fler tillkommer kontinuerligt.

Lista på register och provsamlingar anslutna till RUT

Mer om Register Utiliser Tool, RUT

Publicerat den 20 april 2022

|

Uppdaterad den 21 april 2022