Med hjälp av metadataverktyget RUT kommer du som forskare enklare än tidigare att kunna få grepp om vilken typ av data som finns i vilka register och hur de kan användas kopplat till varandra och din forskningsfråga.

Vetenskapsrådet har tagit fram metadataverktyget RUT, Register Utiliser Tool, som underlättar registerbaserad forskning genom att tillåta sökning i och analys av metadata , det vill säga data om data från svenska register och biobanker. På så sätt kommer du som forskare att kunna utvärdera vilka register och variabler som stöttar din frågeställning, samt få de kontaktuppgifter till etikprövningsnämnder och registerhållare du behöver.

Logga in i RUT.

Hitta rätt register och registervariabler

RUT gör det enklare att identifiera och värdera register och registervariabler så att du som forskare kan få ett mer precist underlag för att begära ut data från registerhållare. Du kommer till exempel att kunna hitta information om vilka värdemängder som använts men inte vilka värden som samlats in. Alla register i verktyget är strukturerade enligt Generic Statistical Information Modell (GSIM). Den gör det möjligt att jämföra den faktiska betydelsen av variabler i olika register oberoende av vad faktiskt variablerna heter.

Målet är att alla myndighetsregister, kvalitetsregister och i viss mån även biobanker som används frekvent i registerbaserad forskning ska kopplas till verktyget.

Så går det till

En viktig funktion i verktyget är möjligheten att söka efter variabler utan att känna till variablernas exakta namn eller i vilka register de finns. Du kan med hjälp av fritextsökning få träff på deras namn, beskrivning eller definition och kan se i vilka register matchande variabler förekommer. Du kan också söka i olika registers variabelförteckningar.

I betaversionen kan du också analysera registers struktur och variablers betydelse och få mer utförlig information om både aktuella och historiska värdemängder och för vilka populationer och insamlingscykler variabeln används.

De variabler som är intressanta för dig kan du spara i en urvalslista och där du kan välja ut exakt de insamlingscykler som är relevanta. Urvalslistan kan exporteras till Excel-format. I betaversionen kan  Excellistan som genereras  inte att kunna användas i kontakt med registerhållaren.

Läs mer om hur verktyget fungerar i RUT manual november 2018 (pdf)

Hjälp oss utveckla verktyget – bli testpilot!

För närvarande finns en betaversion. Användarsynpunkter som kommer in under testperioden hjälper oss att förbättra verktygets användbarhet. Vetenskapsrådet vill, tillsammans med registerhållarna, effektivisera processen för hur RUT kan användas när du som forskare begär ut data. Det arbetet pågår fortlöpande.

Fyll i anmälningsformuläret nedan. Din e-postadress ska vara kopplad till en forskningsutförare (exempelvis universitet, högskolor och forskningsinstitut), eller en registerhållare (exempelvis myndigheter och organisationer inom hälso- och sjukvården).

TÄNK PÅ:

  • Betaversionen innehåller metadata från ett mindre antal register, bland annat myndighetsregister och kvalitetsregister.
  • Metadata i testversionen är kvalitetssäkrat av anslutna register
  • Rekommenderade webbläsare är Chrome, Firefox, Safari och IE11 (Edge).

Publicerat den 22 mars 2018

|

Uppdaterad den 9 november 2018