Registerdatabas

Register Land Registerhållare Senaste uppdatering
Sverige
Region Jämtland Härjedalen
2019-04-18
Sverige
VGR
2019-04-18
Sverige
Socialstyrelsen
2019-04-01
Sverige
Region Västerbotten
2019-03-27
Sverige
Socialstyrelsen
2018-09-10
Sverige
Swedeheart
2018-01-19
Sverige
KS
2018-06-13
Sverige
SCB
2017-11-20
Sverige
SCB
2017-11-13
Sverige
Region Uppsala
2017-10-24
Sverige
RC Syd
2016-09-01