Registerdatabas

Register Land Registerhållare Senaste uppdatering
Sverige
Socialstyrelsen
2018-09-10
Sverige
Swedeheart
2018-01-19
Sverige
KS
2018-06-13
Sverige
Socialstyrelsen
2018-03-09
Sverige
SCB
2017-11-20
Sverige
SCB
2017-11-13
Sverige
Region Uppsala
2017-10-24
Sverige
Region Västerbotten
2017-08-24
Sverige
VGR
2016-12-06
Sverige
RC Syd
2016-09-01