Registerdatabas

Register Land Registerhållare Senaste uppdatering
Svensk Reumatologis Kvalitetsregister Sverige KS 2018-06-13
Dödsorsaksregistret Sverige Socialstyrelsen 2018-03-09
Registret över befolkningens utbildning Sverige SCB 2017-11-20
Register över totalbefolkningen (RTB) Sverige SCB 2017-11-13
Uppsala/Umeå Comprehensive Cancer Consortium Sverige Region Uppsala 2017-10-24
Riksstroke Sverige VLL 2017-08-24
Nationella Diabetesregistret Sverige VGR 2016-12-06
Handkirurgiskt kvalitetsregister Sverige RC Syd 2016-09-01