NordForsk öppnar utlysning för forskning inom covid-19

NordForsk har öppnat en utlysning som syftar till att stödja nordiska och nordisk-estniska/lettiska samarbetsprojekt inom forskning på covid-19. Målet med utlysningen är att generera ny kunskap som kan bidra till att bekämpa covid-19 pandemin genom regionalt forskningssamarbete. Vetenskapsrådet medfinansierar utlysningen.

Projekten ska ha samarbetspartners från minst tre nordiska länder eller två nordiska samt Estland eller Lettland. Forskningen ska använda hälsodata av hög kvalitet. Hälsodata är brett definierat och kan innefatta exempelvis data från register, biobanker och OMICs- analyser. Datahanteringen ska ske enligt FAIR-principerna (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable).

Utlysningen stänger den 16 juni 2020 och bidragsbeslut planeras fattas i september eller oktober 2020. Varje projekt kan ansöka om ca 10 miljoner norska kronor.

 

Mer information om utlysningen på NordForsks webbplats.

 

Publicerat den 15 maj 2020

|

Uppdaterad den 15 maj 2020