Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx) finns nu i RUT

Nationellt Kvalitetsregister för Cervixcancerprevention (NKCx) är nu anslutet till metadataverktyget RUT (Register Utiliser Tool). NKCx tillhandahåller data om cervixcancer (cancer i livmoderhalsen), som globalt sett är en av de vanligaste cancerformerna hos kvinnor.

NKCx registrerar bland annat data om kallelser till screening, cellprover och vävnadsprover från cervix.

På registrets hemsida finner du årsrapporter, information till patienter samt hur du gör för att forska på data från NKCx. En förteckning av registrets innehåll med variabler finns i metadataverktyget RUT.
Nya register ansluts kontinuerligt till RUT och kommer löpande att informeras om på registerforskning.se.

Logga in i RUT

Ansök om konto i RUT

Mer om NKCx på registrets webbplats

 

Publicerat den 3 mars 2021

|

Uppdaterad den 3 mars 2021