Förbättrade förutsättningar för R-RCT

Inom ramen för samarbetet Kliniska Studier Sverige, ett samarbete mellan Sveriges sex sjukvårdsregioner som finansieras och stöds av Vetenskapsrådet, har en utvecklingssatsning om registerbaserade randomiserade kliniska studier genomförts.

Satsningen har levererat:

  • ett kvalitetssäkrat nationellt standardiserat ramverk för R-RCT (registerbaserade randomiserade kliniska studier),
  • dokumentation och tekniska standarder för R-RCT (exempelvis roller och processer, teknisk och funktionell översikt, källkod och licenser)
  • en webbplats för att tillgängliggöra dessa stöd.

Noden Forum Uppsala-Örebro (med Uppsala Clinical Research Center, UCR, som projektledare) har varit ansvarig för satsningen, i samverkan med de övriga noderna inom Kliniska Studier Sverige.

Relaterad information:

Publicerat den 4 juli 2019

|

Uppdaterad den 23 september 2019