Etikprövningsnämnderna blir Etikprövningsmyndigheten

Etikprövningsmyndigheten är en statlig myndighet under Utbildningsdepartementet. Myndigheten startade sin verksamhet den 1 januari 2019 och ersatte då de regionala etikprövningsnämnderna.

Digital ansökan

En annan nyhet är ett digitaliserat arbetssätt. Före den 1 januari 2019 skickade forskare sina ansökningar på papper i ett original och 17 kopior. Idag ansöker alla via ansökningshanteringssystemet Prisma. Beslutade ansökningar före den 1 januari 2019 finns inte i Prisma förrän en eventuell ändringsansökan i Prisma skickas in.

Läs mer om etikprövning på myndighetens webbplats

 

Publicerat den 4 februari 2019

|

Uppdaterad den 23 september 2019