Datainspektionen har blivit Integritetsskyddsmyndigheten

1 januari 2021 bytte Datainspektionen namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Datainspektionen har bytt namn till Integritetsskyddmyndigheten (IMY). IMY har samma uppdrag som Datainspektionen, dvs att skydda medborgarnas personuppgifter, till exempel avseende hälsodata, så att den hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer. IMYs generaldirektör Lena Lindgren Schelin säger på myndighetens webbplats att namnet tydligare signalerar myndighetens primära uppdrag, att skydda den personliga integriteten.

 

Läs mer på IMYs nya webbplats www.imy.se

 

Publicerat den 14 januari 2021

|

Uppdaterad den 14 januari 2021