Webbenkät om Hälsodata från Socialstyrelsen

Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att kartlägga behoven av olika typer av datamängder inom hälsodataområdet. De har därför tagit fram en webbenkät för att fånga så många typer av hälsodata och användningsområden som möjligt.

Enkäten riktar sig till dig som är verksam inom hälsodataområdet som användare eller dataägare. Underlaget kommer att bidra till den prioritering och det slutliga förslag på vilka hälsodata som bör bli tillgängliga på nationell nivå.

Läs mer om eller svara på enkäten här.

 

Publicerat den 3 december 2021

|

Uppdaterad den 3 december 2021