Ny vägledning för kvalitetsregisteruppgifter i forskning

En av målsättningarna för de Nationella Kvalitetsregistren är att de ska användas som kunskapskälla vid klinisk forskning, inklusive samarbete med Life science-sektorn. För att stödja detta mål tillhandahåller stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister vid Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bland annat vägledning i juridiska frågor kopplade till forskning.

Nu har en ny vägledning för användning av kvalitetsregisteruppgifter för forskning publicerats. Vägledningen beskriver gällande reglering och arbetsgång vid användning av uppgifter i Nationella Kvalitetsregister för forskning. Vägledningen innehåller även nya avsnitt om vad som gäller vid internationell forskning samt vid utlämnande av registeruppgifter till privata forskningshuvudmän. Målgruppen är både forskare som begär kvalitetsregisteruppgifter och personal som arbetar direkt eller indirekt med sådana kvalitetsregister.

Vägledningen ersätter den tidigare ”Vägledning och information om utlämnande av kvalitetsregisteruppgifter för forskning”.

Vägledningen hittar du på Nationella Kvalitetsregisters webbplats.

 

Publicerat den 3 september 2020

|

Uppdaterad den 3 september 2020