Tonsilloperationsregistret och Svenska Frakturregistret finns nu i RUT

Tonsilloperationsregistret och Svenska Frakturregistret är nu anslutet till metadatatjänsten RUT

Genom att minska andelen postoperativa komplikationer (blödning, smärta, infektion) samt att öka operationens effektivitet mätt som självrapporterad symtomfrihet syftar Tonsilloperationsregistret till att öka sjukvårdens effektivitet och stärka patientsäkerheten.
Svenska Frakturregistret är ett nationellt kvalitetsregister i vilket kroppens
samtliga ortopediska frakturer registreras. I registret finns information om skada, skadeorsak samt behandling.
Mer om Tonsill- och Svenska Frakturregistret och hur du loggar in i metadatatjänsten RUT 

Publicerat den 26 september 2022

|

Uppdaterad den 26 september 2022