Tema Registerforskning i Svepet

Tidskriften Svepet är medlemsbladet för Svensk Epidemiologisk Förening (SVEP). Registerbaserad forskning är tema för senaste numret.

I Svepets senaste nummer går att läsa om att Vetenskapsrådet fattat beslut om finansiering för sju forskningsmiljöer inom ramen för utlysningen inom tvärvetenskaplig och tvärsektoriell registerbaserad forskning. Inom samma satsning beviljades SINGS (Swedish INterdisciplinary Graduate School in register-based research) medel till en nationell forskarskola. Tidningen ger även en statusrapport om metadataverktyget RUT (Register Utiliser Tool).

Svepet kan laddas ned här.

Läs mer på SVEP:s hemsida.

Publicerat den 13 maj 2020

|

Uppdaterad den 13 maj 2020