Swespine finns nu i RUT

Swespine – Svenska Ryggregistret är nu anslutet till metadatatjänsten RUT

Swespine är ett Nationellt Kvalitetsregister som dokumenterar operationer för degenerativa tillstånd i ländrygg/bröst- och halsrygg, samt deformitet, infektion och metastas i ryggkotpelaren. Registrets syfte är att utgöra en verklighetsbaserad bas för kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling, samt forskning. Registerdata ska finnas enkelt tillgängliga för användare i en klinisk situation i syfte att underlätta för patient och terapeut att tillsammans fatta relevanta beslut avseende behandling.

Mer om Swespine-registret och hur du loggar in i RUT

Publicerat den 15 november 2022

|

Uppdaterad den 15 november 2022