Swedevox finns nu i RUT

Andningssviktsregistret Swedevox är nu anslutet till metadataverktyget RUT (Register Utiliser Tool).

Registret innehåller data på patientnivå och har som syfte att kvalitetssäkra behandlingen av kronisk lungsvikt med hemoxygen eller hemrespirator. Syftet är också att få mer kunskap om faktorer som leder till andningssvikt och hur den bäst behandlas.

På registrets hemsida finner du behandlingsriktlinjer, årsrapporter, information till patienter och närstående samt hur du gör för att forska på data från Swedevox. En förteckning av registrets innehåll med variabler finns i metadataverktyget RUT.

Nya register ansluts kontinuerligt till RUT och kommer löpande att informeras om på registerforskning.se.

 

Logga in i RUT

Ansök om konto i RUT – Registerforskning.se

Mer om Swedevox på registrets webbplats

 

Publicerat den 8 juni 2021

|

Uppdaterad den 8 juni 2021