Svenskt Perioperativt Register (SPOR) nu i RUT

Kvalitetsregistret Svenskt Perioperativt Register (SPOR) är nu anslutet till metadatatjänsten RUT (Register Utiliser Tool). I SPOR registreras data från vården i samband med operation, från operationsanmälan tills patienten lämnar postoperativa avdelningen. Syftet med registret är att kunna utvärdera och förbättra vården för alla patienter som genomgår en operation.

En beskrivning av registrets innehåll; vilka variabler som finns, vad de betyder, när de är insamlade, vilka kodlistor som användes vid insamlingstillfället samt historik över förändringar över tid finns i metadatatjänsten RUT (Register Utiliser Tool)  https://rut.registerforskning.se/

På registrets hemsida finner du årsrapporter, kontaktuppgifter till registerföreträdare samt hur du gör för att forska på data från SPOR.

Nya register ansluts kontinuerligt till RUT och kommer löpande att informeras om på registerforskning.se.

Logga in i RUT

Ansök om konto i RUT

Mer om SPOR på registrets webbplats

 

Publicerat den 1 april 2021

|

Uppdaterad den 20 april 2021