Stor andel covid-19 studier använder registerdata

Sedan pandemin startade i våras har 260 kliniska studier som rör covid-19 blivit godkända av Etikprövningsmyndigheten.

I 45 procent av de godkända studierna kommer registerdata att användas. Två tredjedelar av behandlar enbart personuppgifter och kan antas vara rena registerstudier, medan en tredjedel kan antas vara studier där man både inkluderar patienter och använder sig av registerdata.

Många av de större studierna, cirka 80 procent av dem med fler än 2 500 forskningspersoner, planerar att använda registerdata, vilket förklarar det höga antalet beräknade forskningspersoner, säger Madeleine Durbeej-Hjalt.

Läs hela artikeln på vetenskapsrådet.se.

Publicerat den 27 oktober 2020

|

Uppdaterad den 2 december 2020