Sammanställd statistik om covid-19 hos SCB och Socialstyrelsen

Som en del i sitt arbete med att stödja forskning och informationsspridning om coronapandemin har Statistiska centralbyrån (SCB) och Socialstyrelsen sammanställt statistik relaterad till coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Exempel på statistik som sammanställds av SCB är:

  • dödsfall
  • försäljningsstastisik
  • coronapandemins påverkan på inflation
  • hur vårdanställda tar sig till jobbet.

Hos Socialstyrelsen finns bl.a. statistik om:

  • utsatta grupper med risk för svåra symtom relaterade till coronaviruset och covid-19
  • antal personer som bor i särskilt boende
  • antal dödsfall per vecka 2015–2020.

Statistik om covid-19 hos SCB finns här.

Socialstyrelsens statistik om covid-19 finns här.

 

Publicerat den 28 april 2020

|

Uppdaterad den 30 april 2020